0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura VAT marża - wzór z dokładnym omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Faktura VAT marża jest dokumentem, który podlega szczególnej procedurze rozliczania podatku od towarów i usług. Polega ona na odprowadzeniu podatku VAT tylko od marży, a nie od całej wartości sprzedaży.

Marża jest podstawą opodatkowania tego rodzaju faktury. A więc jest to różnica między kwotą należną, uiszczaną przez nabywcę a ceną nabycia towarów lub usług pomniejszoną o kwotę podatku. Podatnik VAT nie może odliczyć podatku z faktury VAT marża. W tej sytuacji nie przysługuje mu bowiem prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Faktura VAT marża - kto może wystawić?

Fakturę VAT marża mogą wystawić podatnicy, którzy w świetle ustawy o VAT:

  • dokonują dostawy towarów używanych (np. komisy samochodowe),

  • sprzedają dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki,

  • świadczą usługi turystyki.

Jednak wyżej wspomniani podatnicy powinni pamiętać, że faktura VAT marża różni się od zwykłej faktury sprzedaży.

Do pobrania:

Faktura VAT marża - wzór z omówieniem.pdf
Faktura VAT marża - wzór z omówieniem.doc

Faktura VAT marża - elementy

Prawidłowo wystawiona faktura VAT marża powinna zawierać następujące elementy:

  1. odpowiednie oznaczenie faktury - w zależności od wykonywanej działalności podatnik powinien umieścić odpowiednią frazę:

  • "procedura marży dla biur podróży" - w przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 119 ust.1 ustawy kwota marży,

  • "procedura marży - towary używane" - w przypadku dostawy towarów używanych, dla których podstawą opodatkowania jest marża,

  • "procedura marży - dzieła sztuki" - w przypadku dzieł sztuki, dla których podstawą opodatkowania jest marża,

  • "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki" - w przypadku antyków, przedmiotów kolekcjonerskich, dla których podstawą opodatkowania jest marża;

2. data wystawienia i kolejny numer;

3. imiona i nazwiska albo nazwy (skrócone) sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;

4. numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;

5. data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży;

6. nazwa towaru lub usługi;

7. miara i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;

8. kwota należności ogółem.

Oprócz wydawania klientowi faktury VAT marża dokumentującej transakcję, podatnicy zobowiązani są do wystawienia dodatkowego dokumentu, na którym znajdzie się szczegółowe rozliczenie. Dokument ten musi więc jasno wskazywać, po jakiej cenie przedsiębiorca nabył dany towar lub usługę, a po jakiej sprzedał - i jaka wartość marży powstała do opodatkowania przy tym zdarzeniu.

Dokument ten nie jest wydawany klientowi, służy jedynie właściwemu rozliczeniu podatkowemu u sprzedawcy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów