Poradnik Przedsiębiorcy

Koronawirus – pakiet wsparcia dla firm. Na co mogą liczyć przedsiębiorcy?

Trwają prace nad specustawą zapobiegającą gospodarczym skutkom epidemii koronawirusa. Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz proponuje pakiet wsparcia dla firm, który ma nieść pomoc dla polskich przedsiębiorców najbardziej dotkniętych obecną sytuacją. W przygotowaniu odpowiednich rozwiązań rząd wspierany jest przez specjalnie powołany zespół doradców podatkowych.

Na co mogą liczyć przedsiębiorcy?

Polscy przedsiębiorcy nie pozostaną bez pomocy. Rządzący reagują szybko i oferują szereg rozwiązań wspierających naszą gospodarkę. Dotyczą one przede wszystkim przedsiębiorców znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji.

Odroczenie lub umorzenie składek ZUS

W pakiecie wsparcia dla firm znajduje się wiele rozwiązań mających na celu obniżenie kosztów, które ponoszą przedsiębiorcy. Ułatwienia w dużej mierze dotyczą opłacania składek ZUS w najbliższym okresie. W ramach pakietu osłonowego rządzący wprowadzili:

  • odroczenie płatności składek ZUS,
  • rozłożenie na raty zobowiązań wobec ZUS,
  • w szczególnych przypadkach nawet umorzenie składek za najcięższy okres dla firmy.

Takie rozwiązania nie będą powodowały konieczności uiszczania odsetek za zwłokę w zapłacie czy opłat prolongacyjnych.

Decyzja o tym, które z rozwiązań zostanie zastosowane wobec danego przedsiębiorstwa, będzie zależna od skali problemu, jaki pojawił się w nim wraz z epidemią koronawirusa. Wnioski złożone w ZUS w związku z tą sytuacją będą rozpatrywane indywidualnie – nie będzie sztywnych ram, wyznaczających kto skorzysta z ulgi i w jakim zakresie ta pomoc zostanie udzielona.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)

FGŚP ma ponad miliard złotych, które mogą zostać uruchomione na potrzeby wsparcia przedsiębiorców niebędących w stanie na bieżąco finansować świadczeń pracowniczych.

Proponowana zmiana w uzyskiwaniu pomocy z FGŚP to skrócenie okresu, w którym firma notuje obroty niższe o 15%. Zgodnie z zapowiedziami, okres ten ma wynosić dwa miesiące zamiast sześciu.

Niskooprocentowane kredyty

Poprawienie płynności finansowej przedsiębiorców to jedno z największych wyzwań. Dlatego zgodnie z deklaracjami minister Emilewicz specustawa będzie zawierała rozwiązania umożliwiające poprawę płynności finansowej przedsiębiorców. Wśród pomysłów pojawiają się:

  • niskooprocentowane kredyty,
  • gwarancje finansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
  • zwiększenie dostępności kredytów de minimis.

W ramach planowanej pomocy możliwe będzie zwiększenie wartości pożyczek i gwarancji do 80% finansowania pomocowego. Wysokość dostępnych kredytów może wzrosnąć do 500 tysięcy euro.
Wsparcie przyjdzie również z Unii, która ma uruchomić specjalne środki przeznaczone na walkę ze skutkami pandemii.