0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Spółka cywilna a mikropożyczka - kto tak naprawdę skorzysta?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Brak jednolitej wykładni urzędów pracy powoduje problemy wśród przedsiębiorców i masowo przedsiębiorcy się wzywani do uzupełniania wniosku o braki lub skorygowanie nieprawidłowości. Jednym z najbardziej dotkliwych błędów interpretacyjnych jest wypłata środków na rzecz spółki cywilnej. Sprawdź, dlaczego!

Spółka cywilna a mikropożyczka - stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2020 r. o pożyczkę może ubiegać się każdy wspólnik w spółce cywilnej bowiem zgodnie z art. 4 ustawy - Prawo Przedsiębiorców: “przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

W przypadku dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych również starać się mogą wspólnicy spółki cywilnej, a nie sama spółka (analogicznie jak w przypadku mikropożyczki).
Departament Rynku Pracy stoi na stanowisku, że jedna osoba fizyczna może otrzymać pożyczkę tylko raz. Tak więc bycie wspólnikiem w kilku spółkach cywilnych nie ma na tym gruncie znaczenia.
Zasada ta nie dotyczy spółki jawnej, ponieważ to spółka jawna jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów prawa przedsiębiorców, a wspólnicy tylko działają w jej imieniu natomiast nie prowadzą działalności gospodarczej.

W czym tkwi problem?

Niektóre urzędy pracy wypłaciły już mikropożyczki na rzecz spółki cywilnej i jednocześnie wspólnikom, którzy wnioskowali o pożyczkę dla swoich działalności. W związku z czym pożyczka została “podwójnie” wypłacona. Pojawia się więc pytanie, czy spółki cywilne będą musiały zwrócić pożyczkę do urzędu pracy? - będzie to indywidualna decyzja starosty.

Natomiast jeśli został złożony wniosek jako spółka cywilna należy wycofać wniosek i złożyć go ponownie, osobno na wspólników.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów