Poradnik Przedsiębiorcy

Lista obecności - wzór z omówieniem

Prowadzenie ewidencji czasu pracy każdego pracownika to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Prawidłowo sporządzona lista obecności sprawia, że możliwe jest prawidłowe naliczenie wynagrodzeń lub świadczeń pracowniczych.

Darmowy wzór listy obecności do pobrania!

Do pobrania:

pdf
Wzór listy obecności.pdf druk do ręcznego wypełnienia
doc
Wzór listy obecności.doc edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

Kogo nie dotyczy obowiązek ewidencjonowania czasu pracy?

Art. 149 § 2 kodeksu pracy wskazuje  przypadki, w których pracodawca nie ma obowiązku ewidencjonować czasu pracy zatrudnionych. Do takich sytuacji należą:

  • praca na nocnej zmianie,

  • wypłacanie pracownikowi ryczałtu za nadgodziny,

  • zadaniowy system czasu pracy,

  • zarządzanie zakładem pracy przez pracownika w imieniu swojego pracodawcy.

Lista obecności - podstawowe dane

Lista obecności jest bardzo prostym dokumentem, który powinien zawierać następujące informacje:

  • imię i nazwisko pracownika, dla którego prowadzona jest dana lista,

  • podpis pracownika oraz kierownika jednostki, której podlega pracownik,

  • dane kierownika, który odpowiada za jednostkę i może potwierdzić faktyczny stan z zadeklarowanym czasem pracy na liście,

  • okres, którego dotyczy prowadzona lista (najczęstsze i najbardziej przejrzyste są listy miesięczne).

Istotnym udogodnieniem dla pracodawcy oraz kadr jest sumaryczny zapis danych, który warto umieścić na liście obecności. Wówczas wiadomo, ile godzin/dni zostało przepracowanych w skali wybranego okresu, na przykład miesiąca. Będzie to pomocne przy ustalaniu rozliczeń nieobecności lub nadgodzin.