0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Minimalne wynagrodzenie w 2021 r.

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pierwotna propozycja resortu pracy przewidywała na kolejny rok podwyżkę płacy minimalnej w wysokości 400 zł. Jednakże ostatecznie Rada Ministrów przyjęła projekt, zgodnie z którym minimalne wynagrodzenie w 2021 r.  będzie wyższe aż o 200 zł w porównaniu do roku 2020.

Propozycja minimalnych wynagrodzeń na 2021 r.

Rząd pierwotnie chciał przeforsować swoją propozycję, zgodnie z którą minimalne wynagrodzenie w 2021 r. powinno wynosić 3000 zł brutto.

Natomiast organizacja pracodawców w ogóle chciała wstrzymać wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w związku z trudną sytuacją gospodarczą kraju.

Minimalne wynagrodzenie w 2021 r. nadal wzrasta

15 września przyjęte zostało rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. Ostatecznie płaca minimalna została ustalona na poziomie 2800 zł. Podwyżka ta wynosi 7,7% w stosunku do 2020 roku.

Wyższa jest również stawka godzinowa dla zleceniobiorców. Zgodnie z rozporządzeniem osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenie nie może zarabiać w przeliczeniu na godzinę mniej niż 18,30 zł brutto.

Całkowity koszt wynagrodzenia pracownika

Jak wspomniane było na początku organizacja pracodawców była przeciwna podnoszeniu kwoty płacy minimalnej. Dlaczego? Bowiem to oni będą ponosili większe koszty związane z zatrudnieniem pracownika. Wzrost wynagrodzenia minimalnego może spowodować fale zwolnień, z powodu braku środków na wypłaty tak wysokich wynagrodzeń. Koszt zatrudnienia pracownika w porównaniu do roku ubiegłego będzie większy aż o 421,67 zł brutto.

Rodzaj składki

Wysokość składki w 2020 r.

Wysokość składki w 2021 roku

Wynagrodzenie minimalne brutto

2600 zł

2 800 zł

Emerytalna (9,76%)

253,76 zł

273,28 zł

Rentowa (6,5%)

169,00 zł

182,00 zł

Wypadkowa (1,67%*)

43,42 zł

46,76 zł

FP (2,45%)

63,70 zł

68,60 zł

FGŚP (0,1%)

2,60 zł

2,80 zł

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika

3 132,48 zł

3 373,44 zł

 *Od 1 kwietnia 2019 roku standardowa stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,67%.

W kolejnych latach partia rządząca zapowiadała kolosalne podwyżki wynagrodzeń w kolejnych latach. Według tych zapowiedzi w 2023 roku najniższa krajowa będzie wynosiła nawet 4000 zł brutto, co będzie ogromnym obciążeniem dla pracodawców.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów