0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Minimalne wynagrodzenie w 2024 r.

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rada Ministrów przyjęła projekt, zgodnie z którym minimalne wynagrodzenie w 2024 r. wzrośnie aż dwa razy.

Czym jest minimalne wynagrodzenie?

Wynagrodzenie minimalne to ustalona przepisami prawa najniższa kwota, jaką pracodawca zobowiązany jest wypłacić pracownikowi świadczącemu pracę na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenie minimalne w roku następnym jest uzgadniane w ramach tzw. Komisji Trójstronnej do dnia 15 lipca każdego roku. Prezes Rady Ministrów obwieszcza je do 15 września tego roku w Monitorze Polskim.

Minimalne wynagrodzenie w 2024 r. nadal wzrasta

We wrześniu Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. Tym samym Rząd przedstawił ostateczną wysokość pensji minimalnej. Od 1 stycznia 2024 roku wyniesie ona 4.242 zł, a od 1 lipca 2024 roku 4.300 zł.

Wyższa jest również stawka godzinowa dla zleceniobiorców. Osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia również mają zagwarantowane minimalne wynagrodzenie. Ich zarobki w 2024 roku w przeliczeniu na jedną godzinę pracy nie mogą być niższe od: 27,70 zł w okresie od stycznia do końca czerwca; 28,10 zł w okresie od lipca do końca grudnia.

Całkowity koszt wynagrodzenia pracownika

Jak wspomniane było na początku organizacja pracodawców była przeciwna podnoszeniu kwoty płacy minimalnej. Dlaczego? Bowiem to oni będą ponosili większe koszty związane z zatrudnieniem pracownika. Wzrost wynagrodzenia minimalnego może spowodować fale zwolnień, z powodu braku środków na wypłaty tak wysokich wynagrodzeń. Koszt zatrudnienia pracownika w porównaniu do roku ubiegłego będzie większy.

  Stawka  Wynagrodzenie minimalne od stycznia do czerwca 2024 Wynagrodzenie minimalne od lipca do grudnia 2024 
Wynagrodzenie brutto4 242,00 zł4 300,00 zł
Składka emerytalna9,76%

4 242,00 zł x 9,76% = 414,02 zł

4 300,00 zł x 9,76% = 419,68 zł
Składka rentowa6,50%

4 242,00 zł x 6,50% = 275,73 zł 

4 300,00 zł x 6,50% = 279,50 zł

Składka wypadkowa1,67%4 242,00 zł x 1,67% = 70,84 zł4 300,00 zł x 1,67% = 71,81 zł
Składka na FP2,45%

4 242,00 zł x 2,45% = 107,75 zł

4 300,00 zł x 2,45% = 105,35 zł
Składka na FGŚP0,1%4 242,00 zł x 0,1% = 4,24 zł4 300,00 zł x 0,1% = 4,30 zł
Wpłata podstawowa na PPK1,5%4 242,00 zł x 1,5% = 63,63 zł4 300,00 zł x 1,5% = 64,50 zł
 RAZEM  21,98% 

 5 178,21 zł 

5 245,14 zł 

*Od 1 kwietnia 2019 roku standardowa stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,67%.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów