Poradnik Przedsiębiorcy

Minimalne wynagrodzenie w 2020 r. - propozycja resortu pracy

Do 15 czerwca każdego roku Rada Ministrów powinna przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej na przyszły rok. Taki obowiązek nakłada na Radę Ministrów ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W środę Elżbieta Rafalska podała proponowane przez resort pracy stawki najniższej pensji dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i zleceniobiorców. Okazuje się, że minimalne wynagrodzenie w 2020 r. może wzrosnąć o 200 zł.

Propozycja minimalnych wynagrodzeń na 2020 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło propozycję płacy minimalnej na przyszły rok, która wynosi 2450 zł. Oznacza to, że stawka godzinowa dla zleceniobiorców wyniosłaby 16 zł. Taka podwyżka daje pracownikom na rękę około 140 zł więcej, niż mają obecnie.

Proponowane minimalne wynagrodzenie w 2020 r. jest wyższe od ustawowego minimum. Według Elżbiety Rafalskiej wzrost pensji do kwoty 2345 zł byłby zbyt mały. Resort pracy dąży bowiem do tego, by płaca minimalna stanowiła połowę przeciętnego wynagrodzenia.

Związkowcy chcą więcej, pracodawcy proponują mniej

OPZZ, NSZZ Solidarność i FZZ mają jednak swoją propozycję, zgodnie z którą minimalne wynagrodzenie w 2020 r. powinno wynosić 2520 zł. Jeszcze inną stawkę zaproponowała organizacja pracodawców, chcąc wzrostu najniższej pensji zaledwie o 137 zł.

Minimalne wynagrodzenie w 2020 r. - kiedy stawki będą znane?

Rada Dialogu Społecznego ma 30 dni na negocjacje w sprawie minimalnego wynagrodzenia. Jeśli dojdzie do porozumienia partnerów społecznych najniższe stawki zostaną podane w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów. W sytuacji, gdy zdania w tej kwestii będą podzielone, Rada Ministrów w terminie do 15 września wyda rozporządzenie określające wysokość płacy minimalnej.