Poradnik Przedsiębiorcy

Minimalne wynagrodzenie w 2020 r.

Pierwotna propozycja resortu pracy przewidywała na kolejny rok podwyżkę płacy minimalnej w wysokości 200 zł. Jednakże ostatecznie Rada Ministrów 10 września przyjęła projekt, zgodnie z którym minimalne wynagrodzenie w 2020 r.  będzie wyższe aż o 350 zł w porównaniu do roku 2019.

Propozycja minimalnych wynagrodzeń na 2020 r.

OPZZ, NSZZ Solidarność i FZZ miała jednak swoją propozycję, zgodnie z którą minimalne wynagrodzenie w 2020 r. powinno wynosić 2520 zł. Jeszcze inną stawkę zaproponowała organizacja pracodawców, chcąc wzrostu najniższej pensji zaledwie o 137 zł.

Resort pracy natomiast zaproponował podwyżkę wynagrodzenia minimalnego do 2450 zł. Rząd chce dążyć do tego, by płaca minimalna stanowiła przynajmniej połowę przeciętnego wynagrodzenia.

Minimalne wynagrodzenie w 2020 r. zaskakująco wysokie

10 września przyjęte zostało rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. Ostatecznie płaca minimalna została ustalona na poziomie 2600 zł. Jest to najwyższa podwyżka od lat, wynosi bowiem aż 15% więcej niż w 2019 roku.

Wyższa jest również stawka godzinowa dla zleceniobiorców. Zgodnie z rozporządzeniem osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenie nie może zarabiać w przeliczeniu na godzinę mniej niż 17 zł brutto.

Całkowity koszt wynagrodzenia pracownika

Jak wspomniane było na początku organizacja pracodawców zaproponowała niewielką podwyżkę płacy minimalnej. Dlaczego? Bowiem to oni będą ponosili większe koszty związane z zatrudnieniem pracownika. Wzrost wynagrodzenia minimalnego może spowodować fale zwolnień, z powodu braku środków na wypłaty tak wysokich wynagrodzeń. Koszt zatrudnienia pracownika w porównaniu do roku ubiegłego będzie większy aż o 421,67 zł brutto.

Rodzaj składki

Wysokość składki w 2019 r.

Wysokość składki w 2020 r.

Wynagrodzenie minimalne brutto

2250 zł

2600 zł

Emerytalna (9,76%)

219,60 zł

253,76 zł

Rentowa (6,5%)

146,25 zł

169,00 zł

Wypadkowa (1,67%*)

37,58 zł

43,42 zł

FP (2,45%)

55,13 zł

63,70 zł

FGŚP (0,1%)

2,25 zł

2,60 zł

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika

2 710,81 zł

3 132,48 zł

 *Od 1 kwietnia 2019 roku standardowa stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,67%.

W kolejnych latach partia rządząca zapowiadała przed kolosalne podwyżki wynagrodzeń w kolejnych latach. Według tych zapowiedzi w 2023 roku najniższa krajowa będzie wynosiła nawet 4000 zł brutto, co będzie ogromnym obciążeniem dla pracodawców.