Poradnik Przedsiębiorcy

Umowa darowizny samochodu - wzór z omówieniem

Umowa darowizny samochodu to umowa, za pomocą której następuje bezpłatne przekazanie przez darczyńcę świadczenia na rzecz obdarowanego (kosztem jego majątku). W przepisach nie ma ograniczeń co do osoby, która ma prawo być obdarowana, ani co do przedmiotu darowizny. Może to być np. samochód czy pieniądze. Zasady stosowania umowy darowizny reguluje Kodeks cywilny (art. 888 - 902).

Pobierz darmowy wzór umowy darowizny samochodu w formacie PDF i DOCX

Do pobrania:

pdf
Umowa darowizny samochodu - wzór.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Umowa darowizny samochodu - wzór.docx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

Forma oraz wartość umowy darowizny samochodu

Umowę darowizny samochodu należy sporządzić w formie pisemnej. Jest ona ważna od momentu przekazania przedmiotu darowizny oraz przeniesienia prawa własności na obdarowanego. Dlatego, przy spełnieniu tych warunków, nie ma obowiązku podpisania umowy darowizny samochodu w formie aktu notarialnego.

Ważną kwestią jest jednak określenie wartości samochodu. Ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje opodatkowanie nabywcy z tytułu otrzymanej darowizny. Z kolei do określenia podstawy świadczenia potrzebna jest właśnie informacja o jej wartości. Szczególną uwagę powinien zwrócić na to obdarowany, ponieważ to na nim ciąży obowiązek:

 • obliczenia wysokości spłaty,

 • złożenia zeznania w urzędzie skarbowym oraz

 • uiszczenia podatku, gdy jest on wymagany.

Jeśli darowizna od tej samej osoby ma miejsce więcej niż 1 raz, należy doliczyć wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych w ciągu ostatnich 5 lat poprzedzających rok ostatniej darowizny do darowizn od tej samej osoby.

Umowa darowizny samochodu a zwolnienie z podatku

W przypadku umowy darowizny samochodu warto wiedzieć, że istnieje grupa podmiotów zwolnionych z obowiązku podatkowego. Należą do niej:

 • małżonek,

 • dzieci, wnuki (zstępni),

 • rodzice,

 • dziadkowie (wstępni),

 • pasierb,

 • rodzeństwo,

 • ojczym lub macocha.

Jednak aby powyższe osoby mogły być zwolnione z podatku, nabycie własności musi zostać zgłoszone naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli wartość samochodu nie przekracza kwoty wolnej od podatku, której wysokość wynosi 9637 zł, nie ma obowiązku zgłoszenia darowizny.

Darowiznę zgłasza się za pomocą złożenia wniosku SD-Z2.

Umowa darowizny samochodu

Umowa darowizny samochodu - elementy obowiązkowe

Prawidłowo sporządzona umowa darowizny samochodu powinna zawierać:

 • datę oraz miejsce zawarcia umowy,

 • oznaczenie stron umowy,

 • oznaczenie przedmiotu umowy (marka samochodu, rok produkcji, nr silnika oraz jego pojemność, nr nadwozia, nr rejestracyjny),

 • oświadczenie darczyńcy o posiadaniu prawa własności samochodu oraz o braku zobowiązań wobec osób trzecich,

 • określenie wartości darowizny,

 • oświadczenie o przekazaniu samochodu przez darczyńcę oraz przyjęciu przez obdarowanego,

 • ustalenie terminu przekazania darowizny,

 • oświadczenie darczyńcy o liczbie przekazanych darowizn oraz stopniu pokrewieństwa,

 • określenie strony zobowiązanej do opłacenia kosztów umowy,

 • określenie ilości sporządzonych egzemplarzy,

 • regulację umowy przepisami Kodeksu cywilnego,

 • podpisy stron umowy.