Płaca minimalna w 2022 roku a koszty przedsiębiorcy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rząd zdecydował, że płaca minimalna na 2022 rok wyniesie od 1 stycznia 3010 złotych brutto, a minimalna stawka godzinowa 19,70 złotych brutto. Taka podwyżka cieszy pracowników, jest jednak zmartwieniem dla pracodawców

Płaca minimalna a koszty zatrudnienia

W związku z ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego pracodawcą zwiększają się koszty zatrudnienia pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie minimalne. W 2022 roku pracodawca musi liczyć się z tym, że całkowity koszt zatrudnienia pracownika zarabiającego płacę minimalną na podstawie umowy będzie wynosił 3 626,46 zł (3010 zł - płaca minimalna i 516,46 zł - składki ZUS). Da porównania koszty zatrudnienia pracownikach w poprzednich latach były odczuwalne niższe. Szczegóły przedstawia tabela:

Rodzaj składki

Stopa % składki

Wysokość składki w 2021 r.

Wysokość składki w 2022 r.

Podstawa wymiaru składki

100%

2 800 zł

3 010 zł

Emerytalna

9,76%

273,28 zł

293,78 zł

Rentowa

6,5%

182,00 zł

195,65 zł

Wypadkowa

1,67%

46,76 zł

50,27 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne RAZEM

 

502,04 zł

539,70 zł

FP

2,45%

68,60 zł

73,75 zł

FGŚP

0,10%

2,80 zł

3,01 zł

Koszt zatrudnienia RAZEM

 

3 373,44 zł

3 626,46 zł

Koszt zatrudnienia pracownika zarabiającego płace minimalną w 2021 roku wynosił 3 373,44 zł zł. Natomiast w 2022 r. wzrośnie on do 3 626,46 zł, czyli będzie większy o ok. 253,02 zł.

Płaca minimalna a koszt zatrudnienia

Płaca minimalna a preferencyjne składki ZUS przedsiębiorcy

Wzrost wynagrodzenia minimalnego wpłynie także na składki przedsiębiorców. Dzieje się tak ponieważ podstawę wymiaru preferencyjnych składek ZUS stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku. W roku 2022 podstawa będzie wynosiła 903 zł (3010 zł x 30%). Składki ZUS przedsiębiorcy na preferencyjnych składkach w 2021 r. były znacznie niższe przedstawia to poniższa tabela

Składki na ubezpieczenia

Stopa % składki

Wysokość składek w 2021r.

Wysokość składek w 2022r.

Emerytalne

19,52%

163,97 zł

176,27 zł

Rentowe

8%

67,20 zł

72,24 zł

Chorobowe

2,45%

20,58 zł

22,12 zł

Wypadkowe

1,67%

14,03 zł

15,08 zł

Składki na ub. społeczne - RAZEM

31,64%

265,78 zł

285,71 zł

Fundusz Pracy

przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP

przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP

przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP

Podsumowując wzrost płacy minimalne wpłynie negatywnie na przedsiębiorców. Których w 2022 roku czeka odczuwalny wzrost kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników oraz składkami ZUS.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów