Poradnik Przedsiębiorcy

Minimalne wynagrodzenie 2015

W rządzie trwają prace nad ustaleniem minimalnego wynagrodzenia na 2015 rok. Zgodnie z założeniami minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 1750 zł brutto, a więc będzie wyższe o 70 zł od najniższej krajowej obowiązującej w roku 2014.

W przypadku osób, które nawiążą swój pierwszy stosunek pracy, w pierwszym roku wynagrodzenie może stanowić 80% wartości minimalnego wynagrodzenia, a więc w 2015 r. będzie to 1400 zł brutto.

Przedsiębiorców informacja ta niezbyt zadowala, bowiem zwiększenie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 roku wiąże się ze wzrostem kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników, których wynagrodzenie wynosi tzw. najniższą krajową.

Składka obciążająca pracodawcę

Minimalne wynagrodzenie
2014 r. 1680 zł

Minimalne wynagrodzenie

2015 r. 1750 zł

ubezpieczenie emerytalne obciążające pracodawcę (9,76%)

163,97 zł

170,80 zł

ubezpieczenie rentowe obciążające pracodawcę (6,5%)

109,20 zł

113,75 zł

ubezpieczenie wypadkowe (1,93%)

32,42 zł

33,78 zł

fundusz pracy (2,45%)

41,16 zł

42,88 zł

fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (0,10%)

1,68 zł

1,75 zł

RAZEM

348,43 zł

362,96 zł

Koszt zatrudnienia pracownika zarabiającego minimalne wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę w 2014 roku wynosi 2028,43 zł (1680 zł + 348,43 zł). Natomiast w 2015 r. wzrośnie on do 2112,96 zł (1750 zł + 362,96 zł), czyli będzie większy o ok. 85 zł.