0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Płaca minimalna w 2023 roku a koszty przedsiębiorcy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Płaca minimalna w 2023 rok wynosi od 1 stycznia 3 490 zł brutto, a od 1 lipca 3 600 zł brutto. Z kolei minimalna stawka godzinowa wyniesie od stycznia 22,80 złotych brutto, a od 1 lipca 23,50zł brutto.

Płaca minimalna a koszty zatrudnienia

W 2023 roku pracodawca musi liczyć się z tym, że całkowity koszt zatrudnienia pracownika zarabiającego płacę minimalną na podstawie umowy wynosi od stycznia 4 204,75 (3 490 zł - płaca minimalna i 714,75 zł - składki ZUS), a od lipca 4 337,28 zł (3 600 zł - płaca minimalna i 737,28 zł). Dla porównania koszty zatrudnienia pracownikach w poprzednim roku były odczuwalne niższe. Szczegóły przedstawia tabela:

Rodzaj składki

Stopa % składki

Wysokość składki w 2022 r.

Wysokość składki od stycznia 2023 r.

Wysokość składki od lipca 2023 r.

Podstawa wymiaru składki

100%

3 010,00 zł

3 490,00 zł

3 600,00 zł

Emerytalna

9,76%

293,78 zł

340,62 zł

351,36 zł

Rentowa

6,5%

195,65 zł

226,85 zł

234,00 zł

Wypadkowa

1,67%

50,27 zł

58,28 zł

60,12 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne RAZEM

 539,70 zł625,75645,48

FP

2,45%

73,75 zł

85,51 zł

88,20 zł

FGŚP

0,10%

3,01 zł

3,49 zł

3,60 zł

Koszt zatrudnienia RAZEM

 

3 626,46 zł

4 204,75

4 337,28 zł

Koszt zatrudnienia pracownika zarabiającego płace minimalną w 2022 roku wynosił 3 626,46 zł. Natomiast w 2023 r. wzrośnie on do 4204,75 zł od stycznia i do 4337,28 zł od lipca, czyli jest większy o ponad 600 zł.

Istotne jest, że składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracodawca nie zawsze musi opłacać od wynagrodzenia pracownika. Za osoby, które ukończyły 55. rok życia (w przypadku kobiet) lub 60. rok życia (w przypadku mężczyzn) pracodawcy przysługuje zwolnienie z tego obowiązku. Dotyczy to również pracowników, którzy powracają z urlopów związanych z rodzicielstwem (przez 36 miesięcy) oraz osób bezrobotnych skierowanych do pracy w firmie (przez 12 miesięcy).

Płaca minimalna a koszt zatrudnienia

Płaca minimalna a preferencyjne składki ZUS przedsiębiorcy

Wzrost wynagrodzenia minimalnego wpływa także na składki przedsiębiorców. Dzieje się tak ponieważ podstawę wymiaru preferencyjnych składek ZUS stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku. W roku 2023 podstawa wynosi 1 047,00 zł (3 490,00 zł x 30%) do końca czerwca, a od lipca 1 080,00 zł (3 600,00 zł x 30%). Składki ZUS przedsiębiorcy na preferencyjnych składkach w 2022 r. były znacznie niższe, co przedstawia to poniższa tabela:

Składki na ubezpieczenia

Stopa % składki

Wysokość składek w 2022 r.

Wysokość składek od stycznia do czerwca 2023 r. 

Wysokość składek od lipca do grudnia 2023 r.

Emerytalne

19,52%

176,27 zł

204,37 zł

210,82 zł

Rentowe

8%

72,24 zł

83,76 zł

 86,40 zł

Chorobowe

2,45%

22,12 zł

25,65 zł

26,46 zł

Wypadkowe

1,67%

15,08 zł

17,78 zł

18,04 zł

Składki na ub. społeczne - RAZEM

31,64%

285,71 zł

(bez chorobowego 263,59 zł)

331,56 zł

(bez chorobowego 305,61 zł)

 341,71 zł

(bez chorobowego 315,26 zł)

Fundusz Pracy

przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP

-

-

 

Podsumowując wzrost płacy minimalnej wpłynie negatywnie na przedsiębiorców. W 2023 roku pojawi się odczuwalny wzrost kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników oraz składkami ZUS.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów