Poradnik Przedsiębiorcy

Płaca minimalna w 2020 roku a koszty przedsiębiorcy

We wrześniu 2019 roku rząd zdecydował, że płaca minimalna na 2020 rok wyniesie od 1 stycznia 2600 złotych brutto, a minimalna stawka godzinowa 17 złotych brutto. Taka podwyżka cieszy pracowników, jest jednak zmartwieniem  dla pracodawców

Płaca minimalna a koszty zatrudnienia

W związku z ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego pracodawcą zwiększają się koszty zatrudnienia pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie minimalne. W 2020 roku pracodawca musi liczyć się z tym, że całkowity koszt zatrudnienia pracownika zarabiającego płacę minimalną na podstawie umowy będzie wynosił 3 132,48 zł (2600 zł - płaca minimalna i 532,48 zł - składki ZUS). Da porównania koszty zatrudnienia pracownikach w poprzednich latach były znacznie niższe. Szczegóły przedstawia tabela:

Rodzaj składki

Stopa % składki

Wysokość składki w 2019 r.

Wysokość składki w 2020 r.

Podstawa wymiaru składki

100%

2250 zł

2600 zł

Emerytalna

9,76%

219,60 zł

253,76 zł

Rentowa

6,5%

146,25 zł

169,00 zł

Wypadkowa

1,67%

37,58 zł

43,42 zł

Składki na ubezpieczenia

społeczne RAZEM

 

403,43 zł

466,18 zł

FP

2,45%

55,13 zł

63,70 zł

FGŚP

0,10%

2,25 zł

2,60 zł

Koszt zatrudnienia RAZEM

 

2710,81 zł

3 132,48 zł

Koszt zatrudnienia pracownika zarabiającego płace minimalną w 2019 roku wynosił 2710,81 zł. Natomiast w 2020 r. wzrośnie on do 3132,48, czyli będzie większy o ok. 421,67 zł.

Płaca minimalna a preferencyjne składki ZUS przedsiębiorcy

Wzrost wynagrodzenia minimalnego wpłynie take na składki przedsiębiorców. Dzieje się tak ponieważ podstawę wymiaru preferencyjnych składek ZUS stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku. W roku 2020 podstawa będzie wynosiła 780 zł (2600 zł x 30%). Składki ZUS przedsiębiorcy na preferencyjnych składkach w 2019 były znacznie niższe przedstawia to poniższa tabela

Składki na ubezpieczenia

Stopa % składki

Wysokość składek w 2019r.

Wysokość składek w 2020r.

Emerytalne

19,52%

131,76 zł

152,26 zł

Rentowe

8%

54,00 zł

62,40 zł

Chorobowe

2,45%

16,54 zł

19,11 zł

Wypadkowe

1,67%

11,27 zł

13,03 zł

Składki na ub. społeczne - RAZEM

31,64%

213,57 zł

 246,80 zł

Fundusz Pracy

przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP

przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP

przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP

Podsumowując wzrost płacy minimalne wpłynie negatywnie na przedsiębiorców. Których w 2020 roku czeka znaczy wzrost kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników oraz składkami ZUS.