0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przesunięcie międzymagazynowe MM - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dokumentację magazynową prowadzi się w celu skutecznego oraz prawidłowego zarządzania przepływem materiałów, towarów czy produktów gotowych, które znajdują się w posiadaniu danego podmiotu. Zarówno o formie, jak i obowiązku prowadzenia ewidencji magazynowej, decyduje kierownik jednostki lub właściciel firmy.

Poniżej przedstawiony został podział dokumentów potwierdzających ruch w magazynie:

 • dokumenty dotyczące przychodu materiałów lub towarów:

  • PZ (przyjęcie z zewnątrz)

  • PW (przyjęcie wewnętrzne)

  • MM (przesunięcie międzymagazynowe).

 • dokumenty dotyczące rozchodu materiałów lub towarów:

  • WZ (wydanie na zewnątrz)

  • RW (rozchód wewnętrzny)

  • MM (przesunięcie międzymagazynowe).

Kiedy stosuje się przesunięcie międzymagazynowe (dokument MM)?

Przesunięcie międzymagazynowe, czyli dokument MM stosowany jest w celu dokumentacji przemieszczenia materiałów bądź towarów pomiędzy własnymi magazynami. Dokument nie rodzi obowiązku podatkowego, ponieważ nie wynika z faktu zakupu czy sprzedaży towaru lub materiału.

Najczęściej zaraz po dostawie i wystawieniu przyjęcia zewnętrznego (PZ) towary składa się w magazynie, który jest najłatwiej dostępny czy odpowiednio pojemny. Prawidłowo sporządzone przesunięcie międzymagazynowe pozwala na kontrolowanie relokacji towarów do magazynów docelowych.

Dane zawarte w dokumencie MM powinny wskazywać:

 • datę,

 • miejsce przekazania dostawy,

 • miejsce docelowe.

Przesunięcia międzymagazynowego nie trzeba sporządzać po każdym przeniesieniu. Prawo pozwala na wystawienie dokumentu zbiorczego na koniec okresu rozliczeniowego. Jednak aby to zrobić, taka metoda rozliczania musi zostać wskazana w polityce rachunkowości.

Uwaga!

Datą przyjęcia dostawy jest data jej pierwszego przyjęcia. Późniejsze przesunięcia nie mają wpływu na termin płatności, niezależnie od lokalizacji magazynu docelowego.

Przesunięcie międzymagazynowe - co powinno zawierać?

Prawidłowo sporządzony dokument przesunięcia międzymagazynowego powinien zawierać:

 • dyspozycję - np. przeniesienie do magazynu docelowego,

 • skąd/dokąd - np. nr inwentarzowe magazynów startowego i docelowego,

 • datę wydania dyspozycji,

 • nr magazynowy MM - kolejny,

 • nr indeksu materiałowego - ID towaru,

 • nazwę towaru/materiału,

 • ilość (najczęściej kolumna zawiera informację o ilości wydanej i przyjętej oraz jednostkę miary),

 • cenę jednostkową i wartość całkowitą wyrażone w walucie krajowej,

 • podpisy: osoby wydającej dyspozycję, osób odpowiedzialnych za wydanie i przyjęcie oraz, jeśli występuje wycena w ewidencji ilościowo - wartościowej, podpis wyceniającego.

Dokument może także zawierać numer i/lub nazwę konta syntetycznego materiału.

Rodzaje dokumentów przesunięcia międzymagazynowego

Dokumenty Mw i Mp są specyficzną odmianą dokumentu przesunięcia międzymagazynowego. Dzięki nim przedsiębiorca może kontrolować przesunięcie towaru między odległymi od siebie magazynami własnymi.

Wm, czyli wydanie z magazynu generuje w magazynie docelowym zapis na czarno - dokument Mp. Kiedy przesunięcie zostanie zakończone, zatwierdza się zapis Mp - ta czynność kończy obieg dokumentów. Daje to ten sam efekt, co MM, jednak pozwala na kontrolę ilości wydanego oraz przyjętego towaru. Dzięki temu od razu widać, czy cały wydany towar dojechał na miejsce.

Do pobrania:

Wzór przesunięcia międzymagazynowego.pdf
Wzór przesunięcia międzymagazynowego.doc
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów