0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP) – co zawiera?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej pozwala sprawdzić, z jakich form pomocy skorzystał przedsiębiorca. Może on zobaczyć wysokość pomocy oraz datę udzielenia wsparcia. Jest to przydatne m.in. przy wypełnianiu wniosków, w których konieczne jest podanie informacji o otrzymanej już pomocy. Czy każdy może znaleźć tu tego typu dane?

System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej – jakie informacje zawiera?

System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej pozwala sprawdzić, jaką pomoc otrzymał przedsiębiorca. Ponadto zawiera informacje na temat:

  • wszelkiej pomocy publicznej i pomocy de minimis udzielonej beneficjentowi;

  • wdrażanych w Polsce środków pomocowych;

  • pomocy udzielonej w ramach wdrażanych w Polsce środków pomocowych.

Niestety nie wszyscy mogą skorzystać z tej bazy. W SUDOP nie ma informacji o wsparciu udzielonym w rolnictwie lub rybołówstwie. Z kolei dane wskazane w ostatnich dwóch wcześniej wymienionych podpunktach nie zawierają:

  • pomocy stanowiącej rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (o ile nie została ona notyfikowana Komisji Europejskiej);

  • środków pomocowych, których okres obowiązywania zakończył się przed 2016 rokiem;

  • pomocy de minimis.

System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej – skąd pochodzą dane?

Dane udostępnione przez System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej wynikają ze sprawozdań o udzielonej pomocy przygotowywanych przy pomocy aplikacji SHRIMP przez podmioty, które udzielają wsparcia na podstawie art. 32 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Za ich prawidłowość są odpowiedzialne wyłącznie te podmioty i to one mogą je korygować. W związku z powyższym w kwestii zaobserwowanych błędów powinno się zgłaszać bezpośrednio do nich. Podmioty te mają 7 dni od dnia udzielenia pomocy na wpisanie danych do aplikacji SHRIMP i 7 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie wielkości wsparcia na jej korektę. Z tego powodu informacja o udzielonej pomocy i jej modyfikacji w przeciągu 7 dni może nie znajdować się jeszcze w bazie SUDOP. Dane w systemie są aktualizowane każdego dnia w godzinach nocnych, w związku z czym sprawozdania umieszczone za pomocą aplikacji SHRIMP staną się widoczne w Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej dopiero kolejnego dnia.

Należy pamiętać, że wydruki danych o otrzymanym wsparciu mają charakter jedynie informacyjny.
System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej pozwala beneficjentowi sprawdzić, z jakich form pomocy skorzystał w ramach tarczy antykryzysowej, poprzez wpisanie NIP w systemie na stronie https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary. System umożliwia także sprawdzenie np. liczby dotacji udzielonych przedsiębiorcy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów