0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wakacje kredytowe możliwe już od sierpnia!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Na skutek zapobiegania rosnącej inflacji Rada Polityki Pieniężnej zwiększa stospy procentowe, których wysokość wpływa na wysokość rat kredytów. Rząd jednak wychodzi naprzeciw obywatelom, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny, wprowadzając dodatkowe wakacje kredytowe. Od kiedy kredytobiorcy hipoteczni będą mogli skorzystać ze wsparcia?

Czym są dodatkowe wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe (dodatkowe ponieważ w bankach już funkcjonuje taka usługa) są wsparciem zaproponowanym przez Rząd, z którego korzystać będą mogli kredytobiorcy hipoteczni, wówczas będą mogli oni odroczyć płatność łącznie 8 rat kredytowych w okresie obowiązywania wsparcia.

Skorzystanie ze wsparcia będzie możliwe, jeśli kredyt został zaciągnięty w złotych oraz na własne cele mieszkaniowe.

Od kiedy obowiązywać będą dodatkowe wakacje kredytowe?

Dodatkowe wakacje kredytowe mają obowiązywać już od sierpnia 2022 roku. W tym zakresie kredytobiorcy będą mieć prawo do zawieszenia spłaty rat kredytowych na okres 2 miesięcy w każdym z dwóch kwartałów 2022 roku oraz za okres jednego miesiąca w każdym kwartale 2023 roku.

Zawieszenie spłaty zobowiązania dotyczy części kapitałowej jak i odsetkowej raty kredytowej, co więcej spłata zawieszonych zobowiązań zostanie przedłużona bez naliczania dodatkowych odsetek.

Wniosek o wakacje kredytowe

Wnioski można składać począwszy od 29 lipca 2022 roku, bowiem w tym dniu przepisy wchodzą w życie.

Wniosek o wakacje kredytowe można złożyć:

  • pisemnie,
  • mailowo,
  • lub poprzez bankowość elektroniczną - o ile dany bank umożliwia tą formę złożenia wniosku.

Terminem granicznym na złożenie wniosku o skorzystanie z wakacji kredytowych za dany miesiąc jest złożenie wniosku do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień, w którym w przypada termin spłaty raty.

Przykład 1.

Termin spłaty raty kredytu hipotecznego za sierpień przypada do 1 sierpnia 2022 roku. Do kiedy należy złożyć wniosek, aby skorzystać z wakacji kredytowych za sierpień?

Wniosek należy złożyć w terminie do 29 lipca 2022 roku, bowiem jest to ostatni dzień roboczy poprzedzający termin spłaty kredytu.

Przykład 2.

Termin spłaty raty kredytu hipotecznego przypada do 10 sierpnia 2022 roku. Do kiedy należy złożyć wniosek, aby skorzystać z wakacji kredytowych za sierpień?

Wniosek należy złożyć najpóźniej w terminie do 9 sierpnia 2022 roku, bowiem jest to ostatni dzień roboczy poprzedzający termin spłaty kredytu.

Co do zasady wakacje kredytowe będą obowiązywać z chwilą, kiedy do banku wpłynie wniosek o chęć skorzystania z wakacji kredytowych, wówczas bank będzie zobowiązany zrealizować wolę wnioskodawcy.

Warto mieć na uwadze, że powyższa informacja o realizacji wakacji kredytowych nie jest ujednolicona, dlatego też należy zweryfikować w swoim banku, jaki jest okres na złożenie wniosku o wakacje kredytowe, aby ten był zasadny.

Czy wakacje kredytowe to jedyne zmiany w spłacie zobowiązań?

Ustawa, która wprowadza dodatkowe wakacje kredytowe zakłada również zapowiedziany uprzednio nowy wskaźnik WIBOR. W tym zakresie Rząd planuje uregulować proces wyznaczania wskaźnika.

Dodatkowo we wspomnianym akcie prawnym ustawodawca przedłuży okres obowiązywania tarczy antyinflacyjnej do 31 października 2022 roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów