0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Model SMART - jak prawidłowo wyznaczać cele?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W życiu wyznaczamy sobie cele właściwie codziennie. Są one oczywiście różnej ‘wagi’, aczkolwiek bez względu na ich ważność i priorytet przy określaniu każdego z nich często nie skupiamy się na kilku ważnych czynnikach. Przyjemnym jest powiedzenie sobie, że zostaniemy profesjonalnym doradcą finansowym, jednak przy definiowaniu tego rodzaju ważnych celów powinniśmy doprecyzować, co konkretnie chcemy zrobić, aby to zrealizować. W jakim czasie chcemy to osiągnąć? I czy jest to wystarczająco ambitny cel? Między innymi dlatego rodzaju pytania należy odpowiedzieć budując cel w oparciu o model SMART. Poznaj wszystkie elementy składające się na odpowiednio wyznaczone cele.

Model SMART - elementy

Co składa się na model SMART? Oto najważniejsze elementy:

  • S - Specific (sprecyzowany)

Odrzuć ogóły! Cel powinien być do granic możliwości sprecyzowany. Nie powinien pozostawiać pola do namysłu. Jeśli wyznaczamy sobie prywatnie cel np. nauczyć się języka włoskiego to także określmy, do jakiego stopnia chcemy nim władać. Czy ma to być na podstawowym poziomie czy chcemy mówić perfekcyjnie wraz ze zrozumieniem rozbudowanych konstrukcji gramatycznych. Takie dookreślenie celu pozwoli nam następnie odpowiednio podsumować i zdecydować, czy dany cel uważamy za zrealizowany, czy jednak czegoś nie udało nam się wykonać.

  • M - Measurable (mierzalny)

Jest to nawiązanie do pierwszego punktu modelu SMART, czyli określeniu celu tak, aby był jak najbardziej mierzalny. I tutaj jeśli mówimy o firmie i tym, że naszym celem jest zwiększenie sprzedaży to doprecyzujmy, o jaką liczbę? Dokładnie o ile chcemy powiększyć nasze dochody? Jeśli natomiast chcemy odłożyć gotówkę na planowane wakacje to także powiedzmy konkretnie, jaka to ma być kwota. Takie uszczegółowienie także umożliwia późniejsze podsumowanie realizacji celu.

  • A - Attractive (atrakcyjny)

Ten punkt metody SMART dotyczy głównie naszej motywacji do działania. Wyznaczony przez nas cel nie może być zbyt łatwy do osiągnięcia, ponieważ nie będzie nas to motywowało do działania. Dodatkowo im bardziej ambitny cel, tym większa będzie nasza satysfakcja z jego osiągnięcia.

  • R - Realistic (realny)

Plany planami, ale nasz cel musi być przede wszystkim realny do osiągnięcia. Przy tym punkcie powinniśmy ocenić jaki posiadamy zasoby do realizacji tego celu. Czy w ogóle damy radę go osiągnąć? Czy mamy czas lub zasoby finansowe potrzebne do działania? Jeśli cel nie będzie realny do osiągnięcia to będzie on nas bardziej zniechęcał niż motywował do działania.

  • T - Time-based (określony w czasie)

Musimy ustalić jakiś deadline dla każdego celu. Jeśli nasz cel jest zbyt złożony to podzielmy jego realizację na etapy i dla każdego z nich podajmy końcową datę jego realizacji. Takie osadzenie celu w czasie pozwoli na lepsze opracowanie harmonogramu poszczególnych działań.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów