0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odsetki maksymalne - 2021

Wielkość tekstu:

Prawo pozwala na dowolne formułowanie treści umowy, w związku z czym nie obowiązują również sztywne ramy co do wysokości ustalanych odsetek. Strony umowy muszą jednak pamiętać o tym, że aby ustalone w ten sposób odsetki nie były wyższe niż odsetki maksymalne.

Odsetki maksymalne od 4 listopada 2021

Odsetki maksymalne

za opóźnienie

kapitałowe

stawka roczna

13,5%

9,5%

podstawa prawna

art. 481 § 21 K.c.

art. 359 § 21 K.c.

Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może przekraczać w stosunku rocznym dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie - 13,5 % 

Maksymalna wysokość odsetek kapitałowych wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych - 9,5 % 

Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych wierzycielowi należą się odsetki maksymalne.

Odsetki maksymalne - stawki obowiązujące od 7 października 2021 do 3 listopada 2021

Odsetki maksymalne

za opóźnienie

kapitałowe

stawka roczna

12%

8%

podstawa prawna

art. 481 § 21 K.c.

art. 359 § 21 K.c.

Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może przekraczać w stosunku rocznym dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie - 12 % 

Maksymalna wysokość odsetek kapitałowych wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych - 8 % 

Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych wierzycielowi należą się odsetki maksymalne.

Odsetki maksymalne - stawki obowiązujące 29 maja 2020 do 6 października 2021

Odsetki maksymalne

za opóźnienie

kapitałowe

stawka roczna

11,2%

7,2%

podstawa prawna

art. 481 § 21 K.c.

art. 359 § 21 K.c.

Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może przekraczać w stosunku rocznym dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie - 11,2 % 

Maksymalna wysokość odsetek kapitałowych wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych - 7,2 % 

Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych wierzycielowi należą się odsetki maksymalne.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów