0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wzór Umowa barteru z omówieniem

Wielkość tekstu:

Barter to rodzaj transakcji bezgotówkowej, polegającej na wzajemnej wymianie towarów lub usług o możliwie jednakowej wartości (np. usługa za usługę, towar za usługę). Jego definicji próżno szukać w Kodeksie cywilnym - należy on bowiem do kategorii tzw. umów nienazwanych (art. 603-604 Kodeksu cywilnego). Zdaniem Sądu Najwyższego barter wykazuje najwięcej podobieństw do uregulowanej w KC umowy zamiany - podobnie jak ona, również umowa barterowa przenosi własność na nabywcę.

Pobierz darmowy wzór umowy barteru w formacie PDF i DOCX!

Do pobrania:

Umowa barteru - wzór.pdf
Umowa barteru - wzór.doc

Brak jakichkolwiek regulacji odnoszących bezpośrednio do umowy barteru czyni ją bardzo elastyczną. Do jej zawarcia nie jest konieczna forma pisemna, a to co się w niej znajdzie służy głównie samym kontrahentom.

Umowa barteru - elementy

Podobnie jak w przypadku każdej innej umowy, podczas umowy barteru zawieranej na papierze warto zawrzeć podstawowe informacje, takie jak:

  • data i miejsce zawarcia,
  • dokładne wskazanie stron zawierających umowę, a jeśli biorą w transakcji udział osoby upoważnione, również ich dane i podstawę ich umocowania (członkostwo w zarządzie, status prokurenta lub pełnomocnika),
  • ilość, jakość oraz wartość towarów lub opis usług obu stron - bardzo ważny element, stanowiący fundament całej transakcji - może być w formie załącznika,
  • terminy i warunki dostaw,
  • wymienione załączniki.

Dodatkowe elementy w umowie barteru

W umowie barteru warto zawrzeć również:

  • “słowniczek”, jeśli jakiekolwiek określenia użyte w umowie mogą zostać niezrozumiane lub stać się przedmiotem sporu zwłaszcza, jeśli realizacja umowy jest przewidywana w dalszej perspektywie czasowej,
  • uprawnienia stron (np. prawo do odmówienia wykonania usługi - sadzenia drzew w parku miejskim - w ustalonym w umowie terminie, jeśli warunki pogodowe zagrażają jakości wykonanej usługi - śnieg i mróz prawdopodobnie zabiją młode rośliny),
  • zasady postępowania w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania postanowień umowy,
  • konsekwencje niewywiązania się z umowy.

Decydując się na umowę barteru ważne jest, aby wycena wymienianych świadczeń nie budziła zastrzeżeń urzędu skarbowego. Takie mogą się pojawić zwłaszcza przy zaniżeniu cen, w stosunku do rynkowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów