0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odsetki maksymalne - 2020

Wielkość tekstu:

Prawo pozwala na dowolne formułowanie treści umowy, w związku z czym nie obowiązują również sztywne ramy co do wysokości ustalanych odsetek. Strony umowy muszą jednak pamiętać o tym, że aby ustalone w ten sposób odsetki nie były wyższe niż odsetki maksymalne.

Odsetki maksymalne - stawki obowiązujące od 29 maja 2020

Odsetki maksymalne

za opóźnienie

kapitałowe

stawka roczna

11,2 %

7,2 %

podstawa prawna

art. 481§ 21 K.C.

art. 359 § 21 K.C.

 Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może przekraczać w stosunku rocznym dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie - 11,2 % 

Maksymalna wysokość odsetek kapitałowych wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych - 7,2 % 

Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych wierzycielowi należą się odsetki maksymalne.

Odsetki maksymalne - stawki w okresie 09.04.2020 - 28.05.2020

Odsetki maksymalne

za opóźnienie

kapitałowe

stawka roczna

12 %

8 %

podstawa prawna

art. 481§ 21 K.C.

art. 359 § 21 K.C.

 Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może przekraczać w stosunku rocznym dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie - 12 % 

Maksymalna wysokość odsetek kapitałowych wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych - 8 % 

Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych wierzycielowi należą się odsetki maksymalne.

Odsetki maksymalne - stawki w okresie 18.03.2020 - 08.04.2020

Odsetki maksymalne

za opóźnienie

kapitałowe

stawka roczna

13 %

9 %

podstawa prawna

art. 481§ 21 K.C.

art. 359 § 21 K.C.

Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może przekraczać w stosunku rocznym dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie - 13 % 

Maksymalna wysokość odsetek kapitałowych wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych - 9 % 

Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych wierzycielowi należą się odsetki maksymalne.

Odsetki maksymalne - stawki w okresie 01.01.2020 - 17.03.2020

Odsetki maksymalne

za opóźnienie

kapitałowe

stawka roczna

14 %

10 %

podstawa prawna

art. 481§ 21 K.C.

art. 359 § 21 K.C.

Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może przekraczać w stosunku rocznym dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie - 14 % 

Maksymalna wysokość odsetek kapitałowych wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych - 10 % 

Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych wierzycielowi należą się odsetki maksymalne.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów