0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odsetki maksymalne - 2022

Wielkość tekstu:

Prawo pozwala na dowolne formułowanie treści umowy, w związku z czym nie obowiązują również sztywne ramy co do wysokości ustalanych odsetek. Strony umowy muszą jednak pamiętać o tym, że aby ustalone w ten sposób odsetki nie były wyższe niż odsetki maksymalne.

Odsetki maksymalne od 8 września 2022

Odsetki maksymalne

za opóźnienie

kapitałowe

stawka roczna

24,5%

20,5%

podstawa prawna

art. 481 § 21 K.c.

art. 359 § 21 K.c.

Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może przekraczać w stosunku rocznym dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie - 24,5 % 

Maksymalna wysokość odsetek kapitałowych wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych - 20,5 % 

Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych wierzycielowi należą się odsetki maksymalne.

Odsetki maksymalne od 8 lipca2022 do 7 września 2022

Odsetki maksymalne

za opóźnienie

kapitałowe

stawka roczna

24%

20%

podstawa prawna

art. 481 § 21 K.c.

art. 359 § 21 K.c.

Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może przekraczać w stosunku rocznym dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie - 24 % 

Maksymalna wysokość odsetek kapitałowych wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych - 20 % 

Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych wierzycielowi należą się odsetki maksymalne.

Odsetki maksymalne od 9 czerwca 2022 do 7 lipca 2022

Odsetki maksymalne

za opóźnienie

kapitałowe

stawka roczna

23%

19%

podstawa prawna

art. 481 § 21 K.c.

art. 359 § 21 K.c.

Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie w tym okresie nie może przekraczać w stosunku rocznym dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie - 23 % 

Maksymalna wysokość odsetek kapitałowych wynikających z czynności prawnej w tym okresie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych - 19 % 

Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych wierzycielowi należą się odsetki maksymalne.

Odsetki maksymalne od 6 maja 2022 do 8 czerwca 2022

Odsetki maksymalne

za opóźnienie

kapitałowe

stawka roczna

21,5%

17,5%

podstawa prawna

art. 481 § 21 K.c.

art. 359 § 21 K.c.

Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie w tym okresie nie może przekraczać w stosunku rocznym dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie - 20 % 

Maksymalna wysokość odsetek kapitałowych wynikających z czynności prawnej w tym okresie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych - 16 % 

Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych wierzycielowi należą się odsetki maksymalne.

Odsetki maksymalne od 7 kwietnia 2022 do 5 maja 2022

Odsetki maksymalne

za opóźnienie

kapitałowe

stawka roczna

20%

16%

podstawa prawna

art. 481 § 21 K.c.

art. 359 § 21 K.c.

Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie w tym okresie nie może przekraczać w stosunku rocznym dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie - 20 % 

Maksymalna wysokość odsetek kapitałowych wynikających z czynności prawnej w tym okresie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych - 16 % 

Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych wierzycielowi należą się odsetki maksymalne.

Odsetki maksymalne od 9 marca 2022 do 6 kwietnia 2022

Odsetki maksymalne

za opóźnienie

kapitałowe

stawka roczna

18%

14%

podstawa prawna

art. 481 § 21 K.c.

art. 359 § 21 K.c.

Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie w tym okresie nie może przekraczać w stosunku rocznym dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie - 18 % 

Maksymalna wysokość odsetek kapitałowych wynikających z czynności prawnej w tym okresie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych - 14 % 

Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych wierzycielowi należą się odsetki maksymalne.

Odsetki maksymalne od 9 lutego 2022 do 8 marca 2022

Odsetki maksymalne

za opóźnienie

kapitałowe

stawka roczna

16,5%

12,5%

podstawa prawna

art. 481 § 21 K.c.

art. 359 § 21 K.c.

Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie w tym okresie nie może przekraczać w stosunku rocznym dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie - 16,5 % 

Maksymalna wysokość odsetek kapitałowych wynikających z czynności prawnej w tym okresie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych - 12,5 % 

Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych wierzycielowi należą się odsetki maksymalne.

Odsetki maksymalne od 5 stycznia 2022 do 8 lutego 2022

Odsetki maksymalne

za opóźnienie

kapitałowe

stawka roczna

15,5%

11,5%

podstawa prawna

art. 481 § 21 K.c.

art. 359 § 21 K.c.

Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie w tym okresie nie może przekraczać w stosunku rocznym dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie - 15,5 % 

Maksymalna wysokość odsetek kapitałowych wynikających z czynności prawnej w tym okresie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych - 11,5 % 

Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych wierzycielowi należą się odsetki maksymalne.

Odsetki maksymalne od 1 stycznia 2022 do 4 stycznia 2022

Odsetki maksymalne

za opóźnienie

kapitałowe

stawka roczna

14,5%

10,5%

podstawa prawna

art. 481 § 21 K.c.

art. 359 § 21 K.c.

Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie w tym okresie nie może przekraczać w stosunku rocznym dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie - 14,5 % 

Maksymalna wysokość odsetek kapitałowych wynikających z czynności prawnej w tym okresie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych - 10,5 % 

Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych wierzycielowi należą się odsetki maksymalne.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów