0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie - pożyczka dla studentów i absolwentów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Program pilotażowy “Pierwszy biznes - wsparcie w starcie”  poprzez udzielenie dofinansowania może pomóc studentom ostatniego roku oraz absolwentom uczelni w rozpoczęciu własnych działalności. Do podziału w jego ramach jest 20,5 miliona złotych, które mają zostać przydzielone na pożyczki (preferencyjne warunki) na start firmy oraz na stworzenie miejsca pracy dla bezrobotnego.

Skąd ten program?

W połowie zeszłego roku (czerwiec) doszło do podpisania umowy pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W wyniku jej zapisów BGK został zobowiązany do wdrożenia pierwszego etapu wspomnianego programu. W tej chwili działa on na terenie województw świętokrzyskiego, małopolskiego i mazowieckiego. Jego celem - jak można się łatwo domyślić - jest udzielenie wsparcia osobom ambitnym i przedsiębiorczym po studiach lub na ostatnim ich roku, a także walka z bezrobociem wśród młodych ludzi.

Na BGK w każdym etapie wdrażania programu rządowego ciąży odpowiedzialność za zarządzanie nim. Wśród jego obowiązków można wymienić wybór pośredników finansowych, pomocnych przy gromadzeniu i rozpatrywaniu nadesłanych wniosków - oprócz tego będą oni także odpowiedzialni za udzielane pożyczki. Umowy z pośrednikami z terenów wymienionych wyżej trzech województw były podpisywane w październiku zeszłego roku.

Jak ubiegać się o pożyczkę?

Z programu “Pierwszy biznes - wsparcie na starcie” może skorzystać absolwent dowolnego kierunku studiów - pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich. Co ważne, czas jest ograniczony - o pożyczkę może się starać do 48 miesięcy od momentu otrzymania dyplomu. Co więcej, do grona szczęśliwców, którzy mogą skorzystać z programu, zaliczają się też studenci ostatniego roku studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

Maksymalny limit pożyczki na start firmy wynosi 60 tysięcy złotych, a oprocentowanie - 0,69% na rok. To właśnie ten ostatni parametr sprawia, że jest to niezwykle korzystna okazja dla osób początkujących w świecie biznesu. Jeśli chodzi o maksymalny czas spłaty, wynosi on 7 lat - z tym, że możliwa jest karencja w spłacie zobowiązań trwająca rok. Aby otrzymać pieniądze z programu, należy dostarczyć odpowiedniemu pośrednikowi wypełniony wniosek oraz podstawowy biznesplan, na podstawie którego zostanie określona wysokość pomocy.

Trzeba podkreślić, że ubiegający się o wsparcie niekoniecznie musi rejestrować się jako bezrobotny. Dokumenty niezbędne to dyplom ze studiów (dla absolwentów) oraz oświadczenie o niewykonywaniu pracy zarobkowej. Oświadczenie jest konieczne, ponieważ pożyczki nie mogą otrzymać osoby zatrudnione na umowie o pracę. Co ważne, przeszkoda ta nie ma zastosowania w przypadku umów cywilnoprawnych oraz współpracy z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości.

Środki z programu są pomocą w ramach de minimis, gdyż odznaczają się charakterem preferencyjnym - to znaczy, że każdy z ubiegających ma identyczne szanse ich otrzymania.

Pośrednicy programu

Oto lista trzech pośredników, do których trzeba się zgłosić, w celu wyrażenia chęci otrzymania pożyczki z programu:

  • Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej (MFES) w województwie małopolskim,
  • Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. (MRFP) w województwie mazowieckim,
  • Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach (FARR) w województwie świętokrzyskim.

Następne części kraju zostaną włączone do programu jeszcze w 2014 roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów