Poradnik Przedsiębiorcy

Program e-Podatki czyli unowocześnienie administracji podatkowej

Czeka nas prawdziwa rewolucja związana z unowocześnieniem administracji podatkowej. Ma ona być bardziej otwarta na podatnika, dzięki wprowadzeniu programu e- Podatki. Projekt ma być opracowywany i wdrażany aż do roku 2021. Stan programu e-Podatki oraz nowe usługi dla podatników i związane z nimi korzyści, były tematem spotkania w dniu 17 września w Ministerstwie Finansów, które odbyło się pomiędzy podsekretarzem stanu Jackiem Kapicą a przedstawicielami organizacji przedsiębiorców i innych podatników.

Budowa programu e-Podatki

 W dniu 1 lutego br. została podpisana umowa z firmą Sygnity S.A., na budowę, wdrożenie i utrzymanie systemu e-Podatki. Kontrakt realizowany będzie w latach 2013 - 2021, a jego wartość brutto opiewa na kwotę 232 mln zł. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

 • Przedmiotem programu e-Podatki jest usprawnienie administracji podatkowej. Składają się na niego 3 projekty:
 • e-Rejestracja - dotyczy obszaru ewidencjonowania interesariuszy,
 • e-Deklaracje 2 - dotyczy wymiany informacji z otoczeniem,
 • e-Podatki - usprawnienia w obszarze wewnętrznym.

Jak podaje Ministerstwo Finansów, powyższe projekty stanowią działania organizacyjne, legislacyjne i informatyczne zmierzające do transformacji polskiej administracji podatkowej i wyposażenia jej w nowoczesne narzędzia zarządzania informacją.

Założenia projektów w ramach programu e-Podatki

Projekt e-Rejestracja zakłada następujące uproszczenia:

 • automatycznie, z urzędu dokonywana rejestracja podmiotów ewidencjonowanych w rejestrach publicznych,
 • identyfikowane w kontaktach z administracją podatkową za pomocą numeru PESEL osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej ani nie są podatnikami VAT,
 • identyfikowane na podstawie numeru NIP pozostałych podmiotów; NIP generowany automatycznie w momencie rejestracji podatnika bez potrzeby wydawania decyzji administracyjnej.

Projekt e-Deklaracje 2 obejmuje zadania dotyczące:

 • edukacji i informacji podatkowej,
 • uproszczenia i skonsolidowania deklaracji podatkowych,
 • rozwoju komunikacji elektronicznej przede wszystkim bez użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
 • przygotowywania przez administrację podatkową dla niektórych grup podatników wstępnie wypełnionych deklaracji,
 • usługi elektronicznego dostępu do indywidualnych danych podatkowych - konta podatnika,
 • automatyzacji wymiany informacji w zakresie potwierdzania danych, przez administrację podatkową,
 • uproszczonego informowania Organizacji Pożytku Publicznego o przekazywanym 1% podatku.