0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dokument wewnętrzny opodatkowania (faktura wewnętrzna) - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca, podczas prowadzenia działalności, nie raz spotka się w sytuacją, w której czynność nie będzie wymagała wystawienia faktury, jednak wywoła obowiązek opodatkowania. Jeszcze w 2013 roku w takim przypadku stosowano faktury wewnętrzne. Nie są one już stosowane w obiegu gospodarczym, jednak obowiązek opodatkowania pozostał - dlatego obecnie można stosować dokument wewnętrzny opodatkowania.

Kiedy niezbędny jest dokument wewnętrzny opodatkowania?

W przypadku wymienionych niżej czynności występuje konieczność opodatkowania podatkiem VAT wewnątrz firmy przez samego przedsiębiorcę:

 • nieodpłatne przekazanie towarów lub nieodpłatne świadczenie usług;

 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT);

 • wewnątrzwspólnotowe nabycie usług (import usług z UE);

 • zwrot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Do pobrania:

Wzór dokumentu wewnętrznego.pdf
Wzór dokumentu wewnętrznego.doc

Faktura wewnętrzna - wykazanie podatku

Niektóre transakcje, ze względu na swój charakter, zobowiązują podatnika do rozliczenia podatku VAT, dlatego niezbędne będzie jego wyliczenie. Można tego dokonać na fakturze pierwotnej, otrzymanej podczas importu usług bądź WNT - przepisy bowiem nie nakazują wprost stosowania faktury wewnętrznej ani innego dokumentu.

Jednak w sytuacji, kiedy przekazywane są towary na potrzeby osobiste przedsiębiorcy, podatnik nie posiada żadnego dokumentu, który mógłby służyć za podstawę zapisów księgowych. Chcąc więc naliczyć podatek, należy stworzyć dokument wewnętrzny. Umożliwi on dokonanie odpowiednich wyliczeń, stanowił będzie także dowód zapisów, natomiast w przyszłości ułatwi odtworzenie informacji.

Dane na dokumencie wewnętrznym

Rozporządzenie MF w sprawie m.in. wystawiania faktur mówi, że przy określaniu danych, jakie powinny się znaleźć na dokumencie wewnętrznym służącym opodatkowaniu wewnętrznym danej transakcji, można posłużyć się elementami dotyczącymi faktury. Dlatego też do niezbędnych elementów dokumentu wewnętrznego należą:

 • data wystawienia;

 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi - jeżeli została określona;

 • kolejny numer, nadany w ramach jednej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;

 • dane stron uczestniczących w transakcji;

 • opis rodzaju transakcji;

 • podstawa opodatkowania;

 • stawka podatku VAT;

 • wartość podatku VAT.

Przy transakcjach przeprowadzanych w walutach obcych, na dokumencie wewnętrznym należy dodatkowo umieścić informację o kursie przeliczeniowym, z którego korzystał przedsiębiorca.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów