0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każda osoba dokonująca rozliczenia rocznego ma prawo zadecydować, co stanie się z 1% jej podatku dochodowego. Do wyboru są dwie opcje - pozostawienie tej kwestii państwu - wówczas podatek zostanie rozdysponowany zgodnie z planem budżetu lub przekazanie tej kwoty na wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego.

1% podatku - kto go może przekazać

Prawo do przekazania części podatku dochodowego przysługuje podatnikom opodatkowanym:

  • na zasadach ogólnych, a więc na podstawie skali podatkowej (niezależnie od źródła),

  • podatkiem liniowym 19% - od działalności gospodarczej,

  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ponadto z przekazania 1% podatku mogą skorzystać również podatnicy rozliczający przychody ryczałtowe wykazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. zbycie nieruchomości, kapitały pieniężne, prawa majątkowe).

Jak przekazać 1% podatku?

Aby przekazać 1% podatku na rzecz dowolnej organizacji pożytku publicznego, w pierwszej kolejności należy w ustawowo określonym terminie złożyć odpowiednią deklarację roczną. W przypadku PIT-36, PIT-36L, PIT-37 oraz PIT-38 - termin ten upływa 30 kwietnia, natomiast dla PIT-28 już 31 stycznia.

Każda deklaracja podatkowa zawiera m.in. dwa pola, w których podatnik może wpisać dane organizacji pożytku publicznego, na którą chce przekazać swój 1% rocznego podatku. W jednym z pól należy podać numer KRS rzeczonej organizacji, natomiast w drugim kwotę, jaką podatnik decyduje się przekazać. Bardzo ważne jest, iż podatnik może przekazać maksymalnie kwotę równą 1% podatku wskazanego w zeznaniu rocznym. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy podatnik zobowiązany jest złożyć dwie różne deklaracje roczne - wówczas ma prawo odliczyć po 1% od podatku wynikającego z każdej z nich. Nie jest również powiedziane, że na rzecz wybranej organizacji trzeba przekazać cały 1% - w związku z czym podatnik sam ustala kwotę do przekazania (nie większą jednak niż 1% podatku). Należy pamiętać, iż jeden procent podatku należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.

1% podatku a konsekwencje dla podatnika

Przekazanie 1% nie wiąże się z dodatkowymi obowiązkami po stronie podatnika. Po poprawnym wypełnieniu deklaracji (należy być szczególnie uważnym przy podawaniu numeru KRS!) oraz, co najważniejsze - opłaceniu podatku, jeden procent zostanie przekazany przez urząd skarbowy na konto wskazanej organizacji pożytku publicznego. Podatnik nie ma obowiązku samodzielnego wpłacania wskazanej kwoty.

Poza odpowiednim wypełnieniem deklaracji oraz terminowym opłaceniem podatku, na podatniku nie ciążą żadne dodatkowe obowiązki. Przekazana kwota nie wymaga udokumentowania tego zdarzenia w żaden dodatkowy sposób.

1% podatku  - informacje dodatkowe

W składanym zeznaniu rocznym, podatnik może wskazać nie tylko organizację pożytku publicznego ale także konkretny cel, na który część jego podatku ma zostać przekazana. Podatnik ma możliwość zaznaczenia w deklaracji, iż chce przekazać swoje dane obdarowanej przez siebie organizacji. W takim przypadku ujawnione zostaną:

  • dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, adres),

  • wysokość kwoty przekazanej na rzecz danej organizacji,

  • przeznaczenie kwoty przez organizację pożytku publicznego (cel szczegółowy).

Warto wspomnieć, iż wskazanie owego celu szczegółowego będzie jedynie sugestią dla organizacji - nie jest ona bowiem w żaden sposób zobowiązana do przekazania pieniędzy zgodnie z życzeniem podatnika. Najważniejsze jest, aby spełniała ona cele założone w statucie.

1% podatku na jaką organizację przekazać?

To, którą organizację podatnik wesprze, jest uzależnione tylko od niego. Często podatnicy decydują się na przekazanie określonej kwoty na organizację wspierającą kogoś z rodziny czy przyjaciół. Jeden procent podatku można oczywiście przekazać także na rzecz innych organizacji jak np. na rzecz fundacji obrony praw zwierząt. Listę instytucji, które uprawnione są do otrzymania 1% podatku, można znaleźć na stronie Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów