0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nieodliczony VAT od samochodu może być kosztem!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jak zewidencjonować nieodliczony VAT od samochodu osobowego? Czy podatek od towarów i usług w przypadku pojazdów przepada w całości? Po 1 kwietnia 2014 r. już nie! Połowę kwoty VAT można zaliczyć do kosztów działalności operacyjnej. Więcej na ten temat przeczytasz w poniższym artykule.

Nieodliczony VAT od samochodu

Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT z dnia 1 kwietnia 2014 r. przedsiębiorca w odniesieniu do pojazdu, który z założenia ma być wykorzystywany do celów mieszanych (służbowych i prywatnych zarazem), może odliczyć tylko 50 proc. podatku zawartego w cenie samochodu osobowego oraz wydatków na jego bieżącą eksploatację (do 1 lipca 2015 r. za wyjątkiem paliwa). Pozostały nieodliczony VAT może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, pod warunkiem, że dotyczy działalności gospodarczej podatnika.Od każdej reguły są jednak wyjątki.

Nieodliczony VAT od samochodu w przypadku wartości powyżej 20.000 euro

Nie można w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu nieodliczony VAT od samochodu, jeśli wartość początkowa samochodu osobowego (ustalana na poziomie jego ceny, powiększonej o koszty związane z zakupem lub wartości rynkowej z dnia nabycia pojazdów tego samego rodzaju) przekracza 20 tys. euro, w przeliczeniu na złotówki według średniego kursu NBP z dnia przekazania auta do używania. Oznacza to, że amortyzacja kalkulowana od wartości powyżej wymienionego limitu kwotowego skutecznie uniemożliwia podatnikowi ujęcie w rachunku podatkowym rzeczywistego wydatku poniesionego na nabycie samochodu osobowego.

Uwaga!
Amortyzacja NKUP (czyli powyżej 20.000 euro) będzie zaliczona do kosztów wyłącznie w przypadku sprzedaży takiego pojazdu.

Podatnik, nabywając jako środek trwały samochód osobowy o wartości przekraczającej równowartość 20 tys. euro z zamiarem jego dalszej odsprzedaży w niedalekiej perspektywie czasu, powinien przeanalizować korzyści płynące z podjęcia decyzji o obniżeniu stawki amortyzacji do minimum.

Takie rozwiązanie pozwoli na zmniejszenie odpisów amortyzacyjnych NKUP w trakcie użytkowania pojazdu w firmie i jednocześnie spowoduje zwiększenie kosztów uzyskania przychodu w postaci nieumorzonej wartości podczas odpłatnego zbycia pojazdu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów