0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przedwstępna umowa o pracę - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedwstępna umowa o pracę jest uregulowana przepisami Kodeksu cywilnego i zobowiązuje strony do podpisania w przyszłości ostatecznej umowy o pracę. Strona umowy, która nie wywiąże się z warunków w niej zawartych, może zostać zobligowana do zapłaty odszkodowania.

Przedwstępna umowa o pracę a jej treść

Przedwstępna umowa o pracę powinna zawierać dane dotyczące postanowień umowy przyrzeczonej - ostatecznej, takie jak:

  • rodzaj umowy,
  • rodzaj pracy,
  • miejsce wykonywania pracy,
  • wymiar czasu pracy,
  • wynagrodzenie pracownika.

W przepisach Kodeksu cywilnego nie zostało określone, czy przedwstępna umowa o pracę powinna określać termin zawarcia umowy przyrzeczonej. Zgodnie z artykułem 389 § 2 Kodeksu cywilnego, jeśli termin zawarcia umowy nie został wskazany, umowa powinna zostać podpisana w terminie wyznaczonym przez stronę umowy przedwstępnej, która jest uprawniona do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej.

Ważne!

Jeżeli w ciągu roku od momentu zawarcia przedwstępnej umowy o pracę nie został wyznaczony termin zawarcia umowy przyrzeczonej, wówczas nie można żądać jej zawarcia.

Odmowa zawarcia umowy przyrzeczonej

W sytuacji gdy pracodawca, który w przedwstępnej umowie o pracę zobowiązał się do zatrudnienia pracownika, nie wywiąże się z warunków umowy, niedoszły pracownik ma prawo, by żądać odszkodowania lub dochodzenia na drodze sądowej zawarcia umowy o pracę. Przy czym pracownik nie może żądać odszkodowania, które przewyższałoby kwotę trzymiesięcznego wynagrodzenia za pracę, jaką wykonywałby na warunkach podpisanej przedwstępnej umowy o pracę.

W sytuacji gdy to pracownik odmówi zawarcia umowy o pracę, pracodawca może wystąpić jedynie z żądaniem odszkodowania za straty, jakie poniósł, licząc na zawarcie stosunku pracy właśnie z tym pracownikiem.

Ważne!

Przedwstępna umowa o pracę może zawierać zapis dotyczący kary umownej, którą strony będą zobowiązane uiścić w razie uchylenia się od zawarcia umowy przyrzeczonej.

Do pobrania:

Wzór przedwstępnej umowy o pracę.pdf
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów