Poradnik Przedsiębiorcy

Reklama internetowa a reklama tradycyjna (cz. 1)

Reklama istniała już starożytnej Grecji – w formie pisemnej. Na kamiennych tablicach zawierających codzienne informacje z życia miasta po raz pierwszy pojawiły się wpisy zwiastujące nadchodzące wydarzenia kulturalne i sportowe. Można by pomyśleć, że od tamtej pory niewiele zmieniło się w kwestii samego pojęcia – w dalszym ciągu reklama pojawia się m.in. w formie spisanej informacji (również jako podpis do reklamy graficznej). Innymi słowy, reklama jest informacją o charakterze perswazyjnym, mającą na celu przekonanie odbiorców do skorzystania lub nabycia określonych towarów/usług lub uczestnictwa w określonych wydarzeniach stworzonych do wspierania reklamowanej marki.

Wraz z rozwojem nauki i technologii główna zmiana w ewolucji reklamy widoczna jest w kwestii kanałów dystrybucji. Ze względu na olbrzymi rozwój globalnej sieci powstała reklama internetowa – czy to na stronach internetowych w formie graficznych banerów, w wyszukiwarkach w formie linków sponsorowanych AdWords, czy jako bardziej zaawansowane formy mające przyciągnąć klientów do marki poprzez wykorzystywanie słów kluczowych oraz dbanie o unikalne publikacje na stronie internetowej. Dziś naprzeciw siebie stawiamy takie rodzaje promocji jak reklama tradycyjna, do której zalicza się m.in. reklama umieszczana w prasie, na billboardzie, w radiu czy w telewizji, oraz reklama internetowa, która jest niemal każdą aktywnością marketingową w obrębie sieci (nie tylko na stronach WWW). Poniżej dokonamy analizy porównawczej reklamy tradycyjnej i internetowej, próbując wytypować najbardziej skuteczną formę.

Reklama tradycyjna a reklama internetowa – elementy wspólne

Reklama internetowa zmieniła całkowicie postrzeganie promocji. Nie zmienia to faktu, że w dalszym ciągu cel pozostał ten sam. Reklama ma na celu wytworzenie świadomości wśród odbiorców na temat produktu, marki czy firmy. Następnym krokiem jest wzbudzenie zainteresowania, które potem prowadzi do chęci zdobycia promowanego produktu lub usługi. Ostatnim punktem jest wywołanie oczekiwanej – przez firmę – reakcji u obserwatorów, czyli zakupu produktu/usługi.

Niezmienne w obu przypadkach są również korzyści wynikające z wyświetlania reklam. Dzięki nim informacja o produkcie/usłudze jest ogólnie znana i powszechna. Społeczeństwo ma tendencję do powtarzania i przekazywania reklamy dalej, dzięki czemu zwiększa ona swój zasięg o segmenty rynku, które wcześniej nie miały okazji jej zobaczyć.

Jednocześnie kształtuje tym postawy społeczne, a dodatkowo pomaga jednoczć ludzi wokół określonych kampanii – dobrym przykładem jest choćby Browar Tyskie i jego akcja przy okazji odbywających się w 2012 roku Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej.

Zarówno reklama tradycyjna, jak i internetowa posiadają te same funkcje. Można do nich zaliczyć walory edukacyjne, informacyjne, przypominające, zachęcające, a także mniej pozytywne (w zależności od przybranej formy) z punktu widzenia użytkowników – konkurencyjne, manipulacyjne czy (nagminnie) przypominające. Reklamy z jednej strony uczą odbiorców poprzez zaznajomienie ich z prezentowanym towarem, a z drugiej stosowane są kolejne etapy, takie jak dalsze informowanie o produkcie w zmienionej formie (zmieniona reklama, promocyjne ceny, "więcej za mniej" itp.), a także manipulacyjne próby przekonania do określonych dóbr – np. reklama podprogowa.

Jak widać, odgórne założenia dotyczące reklamy nie zmieniły się na przestrzeni lat. Różnice można dostrzec w sposobie dotarcia do odbiorców i sposobie realizacji. Prezentujemy je w poniższym zestawieniu.

Artykuły z cyklu
„Reklama tradycyjna a reklama internetowa”