0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Szkoda online - jak zgłosić aby dostać odszkodowanie?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kolizja to sytuacja, w której ponosi się szkody materialne, natomiast o wypadku mówimy, gdy ktoś zostaje poszkodowany. Likwidacja szkód powstałych w wyniku zdarzeń drogowych to naprawianie uszkodzeń samochodu za pieniądze z ubezpieczenia sprawcy. Przeczytaj, co zrobić w momencie kolizji i po niej, by uzyskać odszkodowanie oraz jak i zgłosić szkodę online.

Co zrobić od razu po zdarzeniu drogowym?

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie, czy ktoś ucierpiał w wyniku zdarzenia drogowego. Jeśli jest taka konieczność, należy wezwać karetkę oraz policję. Jeśli jednak zostały uszkodzone jedynie pojazdy, to należy ustalić, kto jest sprawcą kolizji. Następnie trzeba spisać oświadczenie. Wzór takiego oświadczenia dostępny jest na stronie Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Spisanie oświadczenia to dobre rozwiązanie, które pomoże zaoszczędzić czas (nie trzeba czekać na przyjazd policji) i można z niego skorzystać tylko w sytuacji, gdy sprawca przyznaje się do winy oraz ma aktualne ubezpieczenie OC. Jeśli tak nie jest, należy wezwać policję, która spisuje raport ze zdarzenia oraz każe sprawcę mandatem i punktami karnymi. Zarówno raport policyjny, jak i oświadczenie są podstawą do zgłoszenia szkody online, telefonicznie lub pisemnie.

Co znajduje się w oświadczeniu?

Jeśli nie masz gotowego dokumentu, spisz oświadczenie samodzielnie. Zawrzyj w nim:

 • Dane osobowe uczestników zdarzenia – imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu albo inne dane do kontaktu np. adres e-mail.
 • Dane spisane z prawa jazdy uczestników – kategoria, numer, data ważności, kto je wydał.
 • Miejsce, datę i godzinę zdarzenia.
 • Jakie pojazdy brały udział w zdarzeniu – marka, model, numer rejestracyjny i kraj rejestracji.
 • Kto jest ubezpieczycielem – numer polisy, datę ważności, nazwę zakładu ubezpieczeń, w którym uczestnicy zdarzenia mają obowiązkowe ubezpieczenie OC.
 • Opis zakresu uszkodzeń w obu pojazdach.
 • Opis okoliczności i skutków zdarzenia.
 • Dane świadków zdarzenia – imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu i podpis.
 • Podpis sprawcy i poszkodowanego pod oświadczeniem.

Dokument uzupełnij o zdjęcia, które możesz zrobić telefonem. Wykonaj je możliwie najszybciej, by data i godzina zrobienia zdjęć była zgodna z tą umieszczoną w oświadczeniu.

Szkoda online – 4 kroki, jakie musisz wykonać, by dostać odszkodowanie

 1. Spisujesz oświadczenie i robisz zdjęcia szkód lub wzywasz policję.
 2. Kontaktujesz się ze swoim ubezpieczycielem i zgłaszasz szkodę – przedstawiciel firmy poinformuj Cię, w jaki sposób możesz przekazać dokumenty. Prawie wszystkie firmy ubezpieczeniowe umożliwiają zgłoszenie szkody online np. za pośrednictwem formularza na stronie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wystarczy do zgłoszenia dołączyć zdjęcia oświadczenia i szkód.
 3. Twój ubezpieczyciel likwiduje szkodę – oferuje odszkodowanie, bezpośrednią naprawę samochodu we wskazanym warsztacie itp. opcje zależne są od warunków umowy z ubezpieczycielem.
 4. Ubezpieczyciel rozlicza się z firmą ubezpieczającą sprawcę kolizji.

Szkodę należy zgłosić od razu po zdarzeniu drogowym. Im szybciej to zrobisz, tym krócej będziesz czekać na likwidację szkód. Likwidacja szkody powinna zająć tyle czasu, ile jest zawarte w umowie na ubezpieczenie. Nie powinna przekraczać 30 dni. Jeśli zakład ubezpieczeń nie wyjaśni okoliczności zdarzenia w ciągu 30 dni, to ma 14 dni na wypłatę odszkodowania

„od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego”.

Warto jeszcze wiedzieć, że jeśli sprawca nie ma OC, ale poszkodowany ma AC, to odszkodowanie zostanie wypłacone z polisy AC poszkodowanego. Nie traci on zniżek, bo koszty pokrywa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Ma na to 30 dni od dnia otrzymania akt szkody.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów