Umowa kupna-sprzedaży samochodu - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Zawierając transakcję kupna-sprzedaży samochodu z osobą fizyczną, najczęściej sporządza się umowę. Każda umowa według Kodeksu cywilnego powinna zawierać niezbędne elementy zgodne z charakterem zawieranej transakcji, które nadają jej moc prawną oraz odróżniają od innych umów cywilnoprawnych. Elementy, z jakich powinna składać się umowa kupna-sprzedaży samochodu, opisujemy w artykule!

Pobierz darmowy wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu w formacie PDF I DOCX!

Do pobrania:

Umowa kupna-sprzedaży samochodu - wzór.pdf
Umowa kupna-sprzedaży samochodu - wzór.docx

Umowa kupna-sprzedaży samochodu - istota 

W ramach umowy kupna-sprzedaży samochodu Sprzedający zobowiązuje się przenieść własność pojazdu na Kupującego. Jednocześnie zobowiązuje się on wydać przedmiot umowy, a Kupujący zobowiązuje się uiścić za niego ustaloną zapłatę określoną w umowie. Stronami umowy mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne (np. przedsiębiorstwa, spółki itd.) - w tej kwestii nie ma żadnych ograniczeń. Ważne jest dokładne ich oznaczenie, tak by możliwa była ich identyfikacja (w przeciwnym razie umowa kupna-sprzedaży samochodu może okazać się nieważna, np. w przypadku niewłaściwej reprezentacji stron w przypadku osób prawnych). 

Umowa kupna-sprzedaży samochodu - forma

Kodeks cywilny nie reguluje formy, w jakiej umowa kupna-sprzedaży samochodu powinna zostać zawarta. Wobec tego może być ona zawarta nawet ustnie, przy czym warto jednak zachować formę pisemną (np. dla celów dowodowych w przypadku ewentualnego sporu między stronami). Jeżeli sprzedaż nie jest udokumentowana fakturą, umowę należy okazać w wydziale komunikacji czy też urzędzie skarbowym.

Forma pisemna w szczególności wymagana jest, gdy kupującym jest przedsiębiorca, a zakupiony samochód miałby służyć jego działalności. Umowa kupna-sprzedaży samochodu jest wówczas dokumentem stanowiącym dowód zakupu oraz dowodem księgowym.

Umowa kupna-sprzedaży samochodu - elementy

Im więcej precyzyjnych informacji zawiera umowa, tym bardziej chroniony jest Sprzedający. Umowa kupna-sprzedaży samochodu powinna zawierać przede wszystkim:

 • datę i miejsce zawarcia umowy - data  jest istotna, ponieważ wpływa na termin rejestracji samochodu, a także ma związek z jego ubezpieczeniem;
 • strony umowy - dokładne dane identyfikacyjne Sprzedającego oraz Kupującego;
 • precyzyjny opis przedmiotu transakcji, a więc:

- markę,
- rok produkcji,
- numer nadwozia,
- numer silnika,
- numer rejestracyjny,
- numer karty pojazdu,
- aktualny przebieg,
- kolor.

 • cenę sprzedaży samochodu podaną w formie wartościowej oraz słownie;
 • oświadczenie Kupującego o znajomości stanu technicznego pojazdu;
 • informację o tym, kiedy samochód zostanie przekazany Kupującemu;
 • określenie, która ze stron ponosi koszty związane z zawarciem umowy;
 • podpisy obu stron.

Umowa kupna-sprzedaży auta - dodatkowe dokumenty

Przenosząc własność samochodu, wraz z kluczami do pojazdu Sprzedający powinien wydać Kupującemu dokumenty takie jak:

 • dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu,
 • dowód zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz potwierdzenie jego zapłaty.

Ponadto jeżeli samochód został sprowadzony z zagranicy, Kupującemu należy przekazać potwierdzenie uiszczenia wszelkich obowiązkowych opłat, w tym:

 • opłaty recyklingowej,
 • opłat celnych,
 • należnych podatków (akcyza).

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów