0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zgłoś szkodę online! - wszystko co warto wiedzieć

Wielkość tekstu:

Artykuł zewnętrzny

Osoby posiadające ubezpieczenie na życie i dożycie mogą skorzystać ze świadczeń ubezpieczeniowych przysługujących z tytułu zawartej umowy – indywidualnej lub grupowej. Jak starać się o ich wypłatę? Zgłoś szkodę online!

Szkoda w trybie online

Podstawą do wypłaty świadczenia przysługującego osobom ubezpieczonym lub uposażonym w umowie zawartej z klientem jest zgłoszenie roszczenia. Takiego zgłoszenia, w zależności od polityki stosowanej w danej firmie, można dokonać na różne sposoby. Na przykład zgłoszenie szkody, jaka obejmuje ubezpieczenie indywidualne lub ubezpieczenie grupowe w Signal Iduna, możliwe jest przez internet. Klient poprzez aplikację dostępną na stronie internetowej firmy ubezpieczeniowej może zgłosić roszczenie.

Tę samą czynność można wykonać korespondencyjnie lub osobiście, w oddziale bądź centrali firmy ubezpieczeniowej. Ważne jest, aby podczas zgłoszenia szkody dysponować kompletem wymaganych dokumentów.

Obsługa klientów firmy ubezpieczeniowej online jest standardem w Zachodniej Europie i w USA. W Polsce jest pod tym względem wiele do zrobienia. Piotr Kondratowicz, starszy menadżer w dziale usług doradczych dla branży ubezpieczeń KPMG w Polsce, twierdzi, że:

Spośród 10 największych ubezpieczycieli tylko 40 proc. z nich umożliwia zakup ubezpieczenia online, a zgłoszenie szkody – 90 proc.”

Dodaje również, że w perspektywie kolejnych 6 lat powinno to ulec zmianie na korzyść obsługi klientów ubezpieczalni w kanałach online.

Zgłoszenie zaistniałej szkody - zgłoś szkodę online

Na stronie internetowej firm ubezpieczeniowych znajdują się wszystkie wymagane dokumenty i informacje. Można wypełnić odręcznie niezbędne dokumenty i przesłać je pocztą elektroniczną na adres wskazany przez ubezpieczyciela. Jeśli wniosek o wypłatę świadczenia nie będzie kompletny i nie zostaną do niego dołączone wymagane załączniki, wydłuży się czas na rozpatrzenie roszczeń ubezpieczonego i – co za tym idzie – wypłaty świadczenia.

Szybkie zgłoszenie szkody ubezpieczeniowej przez internet powoduje, że świadczenie z towarzystwa ubezpieczeniowego zostanie nam wypłacone w krótkim czasie. Wiele firm zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonych przez klientów w trybie online dokumentów. Jeśli dokumenty są kopiami, powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przy użyciu pieczątki lub odręcznego podpisu pracodawcy. Jeśli dokumenty lub wniosek o wypłatę świadczenia okażą się niekompletne, firma ubezpieczeniowa skontaktuje się niezwłocznie z osobą ubezpieczoną lub uposażoną, składającą formularz.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów