0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłacanie podatków – komu przysługuje?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jak wiadomo, za nieterminowe wpłaty podatku przedsiębiorcy powinni liczyć się z koniecznością zapłaty odsetek za zwłokę. Są jednak płatnicy, którzy zawsze na czas płacą swoje zobowiązania składkowo-podatkowe. Czy za terminowe wpłacanie podatków przysługuje im dodatkowe wynagrodzenie? Wyjaśniamy w artykule!

Dodatkowe środki za terminowe wpłacanie podatków?

Informacja dotycząca wynagrodzenia za terminowe wpłaty znajduje się w art. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa. Z tych dwóch aktów prawnych dowiadujemy się, że płatnikom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Wynagrodzenie to wynosi 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników. Uprawnienie to dotyczy wyłącznie podatków, które mają bezpośredni wpływ na budżet państwa – jest to więc np. podatek dochodowy od osób fizycznych.

  

Opłacam terminowo podatek – co dalej?

Jeśli pracodawca terminowo pobiera i płaci podatki za swoich pracowników, wówczas może liczyć na wynagrodzenie z tego tytułu. Informację z wykazanymi kwotami powinien przekazać podczas składania rocznej deklaracji PIT-4R. Jest na to specjalne miejsce – mianowicie w rubryce C formularza, w punkcie 12. Tam płatnik sam powinien wpisać obliczone kwoty.

Czy wynagrodzenie za terminowe wpłaty to przychód?

Warto wspomnieć, że płatnicy którzy skorzystają z tego uprawnienia, powinni mieć na uwadze, że kwota ta będzie stanowić dla nich przychód. Przychód z tytułu otrzymanego wynagrodzenia za terminowe opłacanie zaliczek należy więc ująć w KPiR. Przepisy jasno nie wskazują, w jakim terminie płatnik ma prawo pobrać wynagrodzenie. Co do zasady w praktyce przyjęło się, że może być to zarówno w chwili zapłaty podatku, jak i później – najważniejsze aby nie nastąpiło przedawnienie. Dla przypomnienia – oznacza to więc 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Płatnicy, którzy terminowo opłacają zobowiązania podatkowe za swoich pracowników, mogą liczyć na wynagrodzenie z tego tytułu. Choć z pozoru ta dodatkowa pensja wynosi tylko 0,3% kwoty pobranego podatku, to przy dużych kwotach podatku może okazać to całkiem spora suma. Warto jednak pamiętać, że stanowi ona przychód płatnika i choć kwota pomniejszana jest o podatek, to i tak stanowi realny zysk dla pracodawcy. Skorzystanie z opcji uzyskania wynagrodzenia za terminowe wpłacanie podatków jest dobrowolne. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów