0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dowód zwiększenia kosztu (art.24d uopdf) - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z przepisami jakie obowiązują od roku 2013 przedsiębiorca, który zalega z płatnościami za towar czy usługę, w określonym przez ustawę okresie jest zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodu, które zostały zapisane w podatkowej księdze, ale nie zostały opłacone. Jeżeli jednak po miesiącu, w którym dokonano korekty kosztów (zmniejszenia kosztów) nastąpi zapłata zaległego zobowiązania, przedsiębiorca, który je uregulował, może na nowo zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę zapłaconego zobowiązania. Przepisy podatkowe regulują kwestię dowodów księgowych dokumentujących takie zdarzenie na podstawie, których przedsiębiorca będzie miał prawo dokonać zapisów w podatkowej księdze. Sprawdź, co powinien zawierać dowód zwiększenia kosztu!

§ 12 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR stanowi:

“1b) dokumenty określające zwiększenie kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 24d ustawy o podatku dochodowym (dowody zwiększenia kosztów), zawierające co najmniej:

  • datę wystawienia dokumentu oraz miesiąc, w którym dokonuje się zwiększenia kosztów uzyskania przychodów,
  • wskazanie faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - wskazanie umowy albo innego dokumentu, stanowiących podstawę do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów) zgodnie z art. 24d ustawy o podatku dochodowym,
  • wskazanie kwoty, o którą podatnik zwiększa koszty uzyskania przychodów,
  • wskazanie dowodu potwierdzającego uregulowanie zobowiązania, o które podatnik zwiększa koszty uzyskania przychodów,
  • podpis osoby sporządzającej dokument”.

Zwiększenia kosztów przedsiębiorca dokonuje w miesiącu w którym opłacił zaległość z faktury/rachunku objętego korektą kosztów.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia zwiększenia kosztów można dokonać na ostatni dzień miesiąca jednym zbiorczym wpisem którego podstawą będzie zestawienie dowodów zwiększenia kosztów z danego okresu.

Do pobrania:

Wzór dowodu zwiększenia kosztu.pdf
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów