Płaca minimalna w 2022 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W 2022 roku zmianie ulegnie płaca minimalna. Spowoduje to również zmianę wysokości innych świadczeń, które są zależne od płacy minimalnej. Sprawdź, jakie zmiany przyniesie rok 2022!

Wysokość płacy minimalnej w 2022 roku

W roku 2022 płaca minimalna wzrośnie z poziomu 2 800 zł brutto do 3 010 zł brutto.

Płaca minimalna - składniki

Wysokość wynagrodzenia minimalnego nie jest równoznaczna z wysokością wynagrodzenia zasadniczego. Do płacy minimalnej oprócz wynagrodzenia netto zalicza się również szereg świadczeń, które wynikają ze stosunku pracy.

Do wynagrodzenia zasadniczego należy doliczyć m.in.:

 • nagrody i premie regulaminowe,
 • dodatki za pełnione funkcje, 
 • dodatek wyrównawczy wypłacany za obniżenie płacy z powodu wypadku w pracy lub choroby zawodowej,
 • wynagrodzenie  za urlop wypoczynkowy.

Płaca minimalna nie składa się z:

 • wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,
 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • odprawy pieniężnej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • nagród jubileuszowych,
 • dodatków stażowych.

Do płacy minimalnej nie zalicza się również składników, które GUS włącza do wynagrodzeń osobowych. Są to:

 • wynagrodzenia wynikające z umów o dzieło czy zlecenie,
 • zasiłki chorobowe,
 • honoraria,
 • ekwiwalent za pranie odzieży,
 • należności za delegacje,
 • świadczenia urlopowe oraz świadczenia, które są finansowane z ZFŚS.

Koszty pracodawcy a minimalne wynagrodzenie za pracę pracownika

W związku ze wzrostem płacy minimalnej koszty pracodawcy związane z zatrudnieniem pracowników również się ulegną zwiększeniu. W roku 2022 wyniosą one odpowiednio:

Rodzaj składki

Stopa % składki

Wysokość składki w 2022 r.

Podstawa wymiaru składki

100%

3010 zł

Emerytalna

9,76 %

293,78 zł

Rentowa

6,5 %

195,65 zł

Wypadkowa

1,67 %*

50,27 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne RAZEM

17,93 %

539,70 zł

FGŚP

0,10%

3,01 zł

FP

2,45 %

73,75 zł

Koszt zatrudnienia RAZEM

 

3 626,46 zł

* stopa procentowa dla ub. wypadkowego jest różna w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej

Płaca minimalna a świadczenia pracownicze

Płaca minimalna stanowi podstawę do wyliczania wysokości innych świadczeń tj. dodatek za pracę w godzinach nocnych czy za czas spędzony w gotowości do pracy czy przestój.

Rodzaj świadczenia

Wysokość

minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

2597,33 zł 

dodatek za pracę w godzinach nocnych

● za styczeń,  – 3,96 zł
●  luty, kwiecień, listopad – 3,76 zł
● marzec – 3,27  zł
● maj, czerwiec, lipiec, październik, grudzień – 3,58 zł
● sierpień, wrzesień - 3,42 zł

wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój

nie mniej niż 3010,00 zł - dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu

świadczenie pieniężne dla praktykanta

nie więcej niż 6020 zł - 2-krotność płacy minimalnej

odszkodowania z tytułu naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację

nie mniej niż 3010 zł

wynagrodzenie gwarancyjne za nie wykonywanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy

nie mniej niż 3010 zł - dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, z wynagrodzeniem innym niż stała stawka miesięczna

odprawa z tytułu zwolnień grupowych

45 150 zł - 15-krotność minimalnego wynagrodzenia

Preferencyjne składki ZUS przedsiębiorcy

30% minimalnego wynagrodzenia brutto stanowi podstawę wymiaru składek preferencyjnych, które opłacane są przez przedsiębiorców. W roku 2022 podstawa wymiaru składek preferencyjnych wyniesie 903 zł.

Nazwa składki

Wysokość składki w 2022 r.

Emerytalna  19,52%

176,27 zł

Rentowa  8%

 72,24 zł

Chorobowa 2,45%

22,12 zł

Wypadkowa 1,67%

15,08 zł

Fundusz pracy

przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS zwolniony jest z opłacania za siebie FP.

SUMA

285,71 zł (bez chorobowego 263,59 zł)

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów