0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Płaca minimalna w 2023 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W 2023 roku zmianie uległa płaca minimalna. Powoduje to również zmianę wysokości innych świadczeń, które są zależne od płacy minimalnej. Sprawdź, na jakie inne wskaźniki płacowe będzie miała wpływ!

Wysokość płacy minimalnej w 2023 roku

W roku 2023 płaca minimalna wzrosła z poziomu 3 010,00 zł brutto do :

 • 3 490,00 zł brutto od stycznia do czerwca,
 • 3 600,00 zł brutto od lipca do grudnia.

Płaca minimalna - składniki

Wysokość wynagrodzenia minimalnego nie jest równoznaczna z wysokością wynagrodzenia zasadniczego. Do płacy minimalnej oprócz wynagrodzenia netto zalicza się również szereg świadczeń, które wynikają ze stosunku pracy.

Do wynagrodzenia zasadniczego należy doliczyć m.in.:

 • nagrody i premie regulaminowe,
 • dodatki za pełnione funkcje, 
 • dodatek wyrównawczy wypłacany za obniżenie płacy z powodu wypadku w pracy lub choroby zawodowej,
 • wynagrodzenie  za urlop wypoczynkowy.

Płaca minimalna nie składa się z:

 • wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,
 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • odprawy pieniężnej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • nagród jubileuszowych,
 • dodatków stażowych.

Do płacy minimalnej nie zalicza się również składników, które GUS włącza do wynagrodzeń osobowych. Są to:

 • wynagrodzenia wynikające z umów o dzieło czy zlecenie,
 • zasiłki chorobowe,
 • honoraria,
 • ekwiwalent za pranie odzieży,
 • należności za delegacje,
 • świadczenia urlopowe oraz świadczenia, które są finansowane z ZFŚS.

Koszty pracodawcy a minimalne wynagrodzenie za pracę pracownika

W związku ze wzrostem płacy minimalnej koszty pracodawcy związane z zatrudnieniem pracowników również się uległy zwiększeniu. W roku 2023 wyniosą one odpowiednio:

 

Stawka

Wynagrodzenie minimalne od stycznia do czerwca 2023

Wynagrodzenie minimalne od lipca do grudnia 2023

Wynagrodzenie brutto

3490,00 zł

3600,00 zł

Składka emerytalna

9,76%

3490,00 zł x 9,76% = 340,62 zł

3600,00 zł x 9,76% = 351,36 zł

Składka rentowa

6,50%

3490,00 zł x 6,50% = 226,85 zł 

3600,00 zł x 6,50% = 234,00 zł

Składka wypadkowa

1,67%*

3490,00 zł x 1,67% = 58,28 zł

3600,00 zł x 1,67% = 60,12 zł

Składka na FP

2,45%

3490,00 zł x 2,45% = 85,51 zł

3600,00 zł x 2,45% = 88,20 zł

Składka na FGŚP

0,1%

3490,00 zł x 0,1% = 3,49 zł

3600,00 zł x 0,1% = 3,60 zł

Wpłata podstawowa na PPK

1,5%

3490,00 zł x 1,5% = 52,35 zł

3600,00 zł x 1,5% = 54,00 zł

RAZEM

21,98%

4257,10 zł

4391,28 zł

 * stopa procentowa dla ub. wypadkowego jest różna w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej

Płaca minimalna a świadczenia pracownicze

Płaca minimalna stanowi podstawę do wyliczania wysokości innych świadczeń tj. dodatek za pracę w godzinach nocnych czy za czas spędzony w gotowości do pracy czy przestój.

Rodzaj świadczenia

Wysokość

minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

- od stycznia do czerwca: 3011,52 zł

- od lipca do grudnia: 3106,44 zł

dodatek za pracę w godzinach nocnych

- za styczeń, maj i czerwiec – 4,15 zł
- za luty – 4,36 zł
- za marzec – 3,79 zł
- za kwiecień – 4,59 zł
- za lipiec, wrzesień – 4,29 zł
- za sierpień, październik – 4,09 zł
- za listopad – 4,50 zł
- za grudzień – 4,74 zł

wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój

nie mniej niż 3490 zł  od stycznia do czerwca, a od lipca do grudnia 3600 zł - dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu

świadczenie pieniężne dla praktykanta

nie więcej niż 2-krotność minimalnego wynagrodzenia

- od stycznia do czerwca: 6980 zł

- od lipca do grudnia: 7200 zł

odszkodowania z tytułu naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację

nie mniej niż 3490 zł od stycznia do czerwca i 3600 zł od lipca do grudni

wynagrodzenie gwarancyjne za nie wykonywanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy

nie mniej niż 3490 zł (styczeń-czerwiec) 3600 zł (lipiec-grudzień) - dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, z wynagrodzeniem innym niż stała stawka miesięczna

odprawa z tytułu zwolnień grupowych

15-krotność minimalnego wynagrodzenia:

- od stycznia do czerwca: 52 350 zł

- od lipca do grudnia: 54 000 zł

Preferencyjne składki ZUS przedsiębiorcy

30% minimalnego wynagrodzenia brutto stanowi podstawę wymiaru składek preferencyjnych, które opłacane są przez przedsiębiorców. W roku 2023 podstawa od stycznia wynosi 1047 zł (30% z 3 490,00 zł brutto) i od lipca 1 080,00 zł (30% z 3 600,00 zł brutto). Poniższa tabela przedstawia wysokości składek preferencyjnych.

Nazwa składki

Stawka procentowa

Podstawa wymiaru składki w od 1 stycznia 2023 r. - 1 047 zł

Podstawa wymiaru składki w od 1 lipca 2023 r. - 1 080 zł

Emerytalna

19,52%

204,37 zł

210,82 zł

Rentowa

8%

83,76 zł

86,40 zł

Chorobowa

2,45%

25,65 zł

26,46 zł

Wypadkowa

1,67%

17,48 zł 

18,04 zł

SUMA

31,64%

331,26 zł 

(bez chorobowego 305,61 zł)

341,71 zł

(bez chorobowego 315,26 zł)

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów