Poradnik Przedsiębiorcy

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 roku

W 2017 roku zmianie uległo minimalne wynagrodzenie. Spowodowało to również zmianę wysokości innych świadczeń, które są zależne od płacy minimalnej. Sprawdź, jakie zmiany przyniósł rok 2017!

Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2017 roku

W roku 2017 minimalne wynagrodzenie wzrosło z poziomu 1 850 zł brutto do 2 000 zł brutto.

Od 1 stycznia 2017 roku zmianie uległo także wynagrodzenie minimalne w 1 roku pracy i nie może być niższe niż 100% minimalnego wynagrodzenia. Zniknął bowiem zapis różnicujący wysokość wynagrodzenia minimalnego ze względu na staż pracy.  

Minimalne wynagrodzenie - składniki

Wysokość wynagrodzenia minimalnego jest równoznaczna z wysokością wynagrodzenia zasadniczego. Do wynagrodzenia minimalnego oprócz wynagrodzenia netto zalicza się również szereg świadczeń, które wynikają ze stosunku pracy.

Do wynagrodzenia zasadniczego należy doliczyć m.in.:

 • nagrody i premie regulaminowe,

 • dodatki za pełnione funkcje, staże,

 • dodatek wyrównawczy wypłacany za obniżenie płacy z powodu wypadku w pracy lub choroby zawodowej,

 • wynagrodzenie  za urlop wypoczynkowy.

Minimalne wynagrodzenie nie składa się z:

 • wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,

 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,

 • odprawy pieniężnej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,

 • nagród jubileuszowych.

Do minimalnego wynagrodzenia nie zalicza się również składników, które GUS włącza do wynagrodzeń osobowych. Są to:

 • wynagrodzenia wynikające z umów o dzieło czy zlecenie,

 • zasiłki chorobowe,

 • honoraria,

 • ekwiwalent za pranie odzieży,

 • należności za delegacje,

 • świadczenia urlopowe oraz świadczenia, które są finansowane z ZFŚS.

Koszty pracodawcy a minimalne wynagrodzenie za pracę pracownika

W związku ze wzrostem płacy minimalnej koszty pracodawcy związane z zatrudnieniem pracowników również się zwiększyły. W roku 2016 wynoszą one odpowiednio:

Rodzaj składki

Stopa % składki

Wysokość składki w 2017r.

Podstawa wymiaru składki

100%

2000 zł

Emerytalna

9,76 %

195,20 zł

Rentowa

6,5 %

130,00 zł

Wypadkowa

1,8 %*

36,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne RAZEM

18,06%

361,20 zł

FGŚP

0,10%

2,00 zł

FP

2,45 %

49,00 zł

Koszt zatrudnienia RAZEM

 

2231,29 zł

* od 01.04.2015 uległa zmianie wysokość składki wypadkowej, zmniejszona została z 1,93% do 1,8%

* stopa procentowa dla ub. wypadkowego jest różna w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej