0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zestawienie do korekty kosztów - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zestawienie korekty kosztów

Od stycznia 2013 weszły w życie zmiany ustawy o PIT, które objęły również Rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie z przepisami przedsiębiorcy są zobligowani do dokonania tzw. korekty kosztów w przypadku wydatków nieopłaconych w terminie. W związku z tym powstała konieczność wskazania sposobu dokumentowania korekty kosztów w KPiR.

W Rozporządzeniu zawarty jest spis dowodów, które mogą dokumentować korektę kosztów. Minister Finansów przewidział jednak pewne uproszczenie, które polega na sporządzeniu jednego, zbiorczego zapisu w KPiR, który będzie związany ze zmniejszeniem kosztu lub zwiększeniem przychodu w związku z nieopłaconymi wydatkami w przewidzianym ustawą terminie. W tym celu należy sporządzić zestawienie korekt kosztów.

Wspomniane zmiany reguluje § 26a Rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów:

§ 26aust.2. Zapisów w księdze dotyczących zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów) na podstawie art. 24d ustawy o podatku dochodowym można dokonywać na koniec każdego miesiąca, w terminie określonym w § 30 ust. 1, na podstawie danych wynikających z miesięcznych zestawień dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 1a.

        ust.3. Zestawienie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać: numer kolejny wpisu, numery i daty dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 1a, i wynikającą z tych dokumentów łączną wartość zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów).


W zestawieniu korekty kosztów kwoty korekty kosztu ujmuje się ze znakiem minus. Dopiero bowiem po ich podsumowaniu przedsiębiorca będzie mógł określić, jaka część korekty pomniejszy koszty a jaka, z powodu niewystarczających kosztów w danym miesiącu spowoduje powiększenie przychodu.

Do pobrania:

Wzór zestawienia korekty kosztów.pdf
Wzór zestawienia korekty kosztów.doc
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów