Poradnik Przedsiębiorcy

Kalkulator ryczałtów samochodowych

Kalkulator ryczałtów samochodowych a zwrot należności dla pracownika

Kalkulator ryczałtu samochodowego oblicza kwotę należności dla pracownika, w przypadku korzystania z pojazdów, które nie stanowią własności pracodawcy do celów służbowych. Aby odpowiednio wyliczyć kwotę należnego do zwrotu ryczałtu, kalkulator uwzględnia rodzaj pojazdu, dni nieobecności pracownika, ustalony przez pracodawcę limit kilometrów oraz miesiąc i rok, którego dotyczy wyliczenie. Dzięki aktualnej stawce przeliczeniowej za przejechane kilometry, która jest automatycznie wstawiana po wybraniu odpowiedniej pojemności silnika, pracodawca może w szybki sposób dokonać całego obliczenia przy pomocy tylko jednego kalkulatora.

Kalkulator ryczałtów samochodowych

km

Jak działa kalkulator ryczałtów samochodowych?

Kalkulator ryczałtów samochodowych oblicza kwotę należności do zwrotu dla pracownika za dany miesiąc, w przypadku używania do celów służbowych pojazdów, które nie stanowią własności pracodawcy. Kalkulator uwzględnia dni nieobecności w pracy.

Aby odpowiednio wyliczyć kwotę ryczałtu należnego do zwrotu za używanie przez pracownika prywatnego pojazdu w celach służbowych, należy podać:

  • rodzaj pojazdu,
  • ustalony przez pracodawcę limit kilometrów,
  • miesiąc i rok, którego dotyczy wyliczenie,
  • liczbę dni nieobecności pracownika w danym miesiącu.

Stawka przeliczeniowa za każdy przejechany kilometr zostanie wstawiona automatycznie po wybraniu rodzaju pojazdu - w roku 2017 stawki te wynoszą dla poszczególnych rodzajów pojazdów:

  • 0,5214 zł dla samochodu, gdy pojemność skokowa silnika wynosi do 900 cm3,
  • 0,8358 zł dla samochodu, gdy pojemność skokowa silnika wynosi ponad 900 cm3,
  • 0,2302 zł dla motocykli,
  • 0,1382 zł dla motorowerów.