0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kalkulator ryczałtów samochodowych

Wielkość tekstu:

Kalkulator ryczałtów samochodowych a zwrot należności dla pracownika

Kalkulator ryczałtu samochodowego oblicza kwotę należności dla pracownika, w przypadku korzystania z pojazdów, które nie stanowią własności pracodawcy do celów służbowych. Aby odpowiednio wyliczyć kwotę należnego do zwrotu ryczałtu, kalkulator uwzględnia rodzaj pojazdu, dni nieobecności pracownika, ustalony przez pracodawcę limit kilometrów oraz miesiąc i rok, którego dotyczy wyliczenie. Dzięki aktualnej stawce przeliczeniowej za przejechane kilometry, która jest automatycznie wstawiana po wybraniu odpowiedniej pojemności silnika, pracodawca może w szybki sposób dokonać całego obliczenia przy pomocy tylko jednego kalkulatora.

Kalkulator ryczałtów samochodowych

Kalkulator ryczałtów samochodowych
km

Wyniki:

Kwota zwrotu

Jak działa kalkulator ryczałtów samochodowych?

Kalkulator ryczałtów samochodowych oblicza kwotę należności do zwrotu dla pracownika za dany miesiąc, w przypadku używania do celów służbowych pojazdów, które nie stanowią własności pracodawcy. Kalkulator uwzględnia dni nieobecności w pracy.

Aby odpowiednio wyliczyć kwotę ryczałtu należnego do zwrotu za używanie przez pracownika prywatnego pojazdu w celach służbowych, należy podać:

  • rodzaj pojazdu,
  • ustalony przez pracodawcę limit kilometrów,
  • miesiąc i rok, którego dotyczy wyliczenie,
  • liczbę dni nieobecności pracownika w danym miesiącu.

Stawka przeliczeniowa za każdy przejechany kilometr zostanie wstawiona automatycznie po wybraniu rodzaju pojazdu - w roku 2017 stawki te wynoszą dla poszczególnych rodzajów pojazdów:

  • 0,5214 zł dla samochodu, gdy pojemność skokowa silnika wynosi do 900 cm3,
  • 0,8358 zł dla samochodu, gdy pojemność skokowa silnika wynosi ponad 900 cm3,
  • 0,2302 zł dla motocykli,
  • 0,1382 zł dla motorowerów.
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów