0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kalkulator amortyzacji metodą liniową

Wielkość tekstu:

Kalkulator amortyzacji liniowej - czym jest?

Kalkulator amortyzacji metodą liniową wylicza odpisy amortyzacyjne od środka trwałego. Uwzględnia stawkę amortyzacji i jej miesiąc rozpoczęcia, a także wartość początkową środka trwałego określając jego równomierne zużycie.

Kalkulator amortyzacji metodą liniową

Kalkulator amortyzacji metodą liniową
%

Jak działa kalkulator amortyzacji metodą liniową?

Kalkulator amortyzacji metodą liniową oblicza odpisy amortyzacyjne od środka trwałego. Uwzględnia wybraną stawkę amortyzacji i określa równomierne zużycie środka trwałego. Kalkulator oblicza amortyzację miesięczną, a następnie wyświetla tabelę rozkładu amortyzacji w latach. Miesięczny odpis amortyzacyjny jest zaokrąglany do listopada “w dół” a następnie w miesiącu grudniu ulega zwiększeniu, tak by suma poszczególnych miesięcy zrównała się z jej roczną wartością.

Aby wyliczyć amortyzację należy podać:

  • wartość początkową środka trwałego, jest ona podstawą naliczania odpisów amortyzacyjnych. Ustala się ją według ceny nabycia, kosztu wytworzenia albo według wartości rynkowej,
  • miesiąc rozpoczęcia amortyzacji, jest pierwszym miesiącem następującym po miesiącu, w którym środek trwały wprowadzono do ewidencji,
  • stawkę amortyzacją zależy ona od rodzaju środka trwałego (stawki amortyzacyjne znaleźć można w “Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych”, stanowiący załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów