Wypłata dwóch wynagrodzeń w jednym miesiącu a zaliczka na podatek dochodowy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracodawca, wyliczając miesięczne wynagrodzenie pracownika, ma obowiązek naliczyć zaliczkę na podatek dochodowy za pracownika. Odlicza się przy tym zryczałtowane koszty uzyskania przychodów oraz kwotę zmniejszającą podatek. Wypłata dwóch wynagrodzeń w jednym miesiącu powoduje komplikacje, jeśli chodzi o wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy.

Wypłata dwóch wynagrodzeń w jednym miesiącu a koszty uzyskania przychodu

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu ustalenia podstawy opodatkowania od osiągniętych przez pracownika w ciągu miesiąca przychodów z tytułu umowy o pracę, pracodawca odlicza m.in. koszty uzyskania przychodów, które wynoszą:

 • 250 zł miesięcznie - jeżeli pracownik zamieszkuje w tej samej miejscowości, w której znajduje się zakład pracy,
 • 300 zł miesięcznie - jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Są to stałe kwoty, których wysokość jest niezależna od ilości wypłat, które w danym miesiącu otrzymał pracownik z tytułu jednego stosunku pracy, wymiaru czasu pracy czy przepracowanych w tym miesiącu dni.

U pracownika, z którym zawarto jedną umowę o pracę, koszty uzyskania przychodu nie mogą w skali miesiąca przekroczyć 250 zł lub 300 zł.

Wypłata dwóch wynagrodzeń w jednym miesiącu a kwota zmniejszająca podatek

Kwota zmniejszająca podatek również została określona w ustawie w stałej miesięcznej wysokości. Jeżeli pracownik złożył oświadczenie PIT-2, wówczas pracodawca wyliczoną zaliczkę na podatek dochodowy zmniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek,  czyli o 43,76 zł miesięcznie.Wypłata dwóch wynagrodzeń w jednym miesiącu nie pozwala na podwójne odjęcie kwoty zmniejszającej podatek, kwota ta może być w danym miesiącu ujęta w pojedynczej wysokości.

Wyliczenie kwoty do wypłaty dwóch wynagrodzeń w jednym miesiącu

Z uwagi na możliwość ujęcia pojedynczych kosztów uzyskania przychodów oraz pojedynczej kwoty zmniejszającej podatek wypłata dwóch wynagrodzeń w jednym miesiącu powoduje, że kwota zaliczki na podatek dochodowy wyliczonych od jednego wynagrodzenia będzie się różnić.

W celu wyliczenia wynagrodzenia warto skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń. W ten sposób w szybki sposób można sprawdzić kwotę brutto i netto wynagrodzenia oraz całkowity koszt zatrudnienia pracownika.

Przykład 1.

Pracownik miesięcznie otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5000 zł brutto. Za sierpień 2020 r. wynagrodzenie jest wypłacane w terminie 10 września 2020 r. Pracownik złożył pracodawcy deklarację PIT-2, dlatego zaliczka na podatek dochodowy jest pomniejszana o kwotę 43,76 zł. Wyliczenie wynagrodzenia przedstawia się następująco:

 1. Podstawa składek na ubezpieczenie społeczne = 5000,00 zł
 2. Składki finansowane przez pracownika 13,71% = 685,50 zł
 3. Podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne = 4314,50 zł
 4. Składka na ubezpieczenie zdrowotne
  • 9% - 388,31 zł
  • 7,75% - 334,37 zł
 5. Podstawa opodatkowania
  • 5000 zł - składki społeczne pracownika = 4314,50 zł
  • 4314,50 zł - koszty uzyskania przychodów (250 zł) = 4064,50 zł
 6. zaokrąglenie podstawy opodatkowania do pełnych złotych = 4065 zł
 7. Zaliczka na podatek dochodowy
  • 4065,00 zł x 17% = 691,05 zł
  • 691,05 zł - kwota zmniejszająca podatek (43,76 zł) = 647,29 zł
  • 647,29 zł - 7,75% składki zdrowotnej (334,37 zł) = 312,92 zł
  • zaokrąglenie zaliczki na podatek dochodowy do pełnych złotych = 313 zł
 8. Wynagrodzenie do wypłaty (5000,00 zł - 685,50 zł - 388,31 zł - 313,00 zł) = 3613,19 zł

Przykład 2.

Pracodawca z uwagi na zaplanowany wyjazd wypłacił pracownikowi wynagrodzenie za wrzesień 2020 r. ostatniego dnia miesiąca, czyli 30.09.2020 r. W związku z tym we wrześniu 2020 r. nastąpiła wypłata dwóch wynagrodzeń w jednym miesiącu. Wyliczenie obciążeń z tytułu wszystkich wypłat wynagrodzeń dokonanych we wrześniu 2020 r. przedstawia się następująco:

 1. Podstawa składek na ubezpieczenie społeczne = 10 000,00 zł
 2. Składki finansowane przez pracownika 13,71% = 1371,00 zł
 3. Podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne = 8629,00 zł
 4. Składka na ubezpieczenie zdrowotne
  • 9% - 776,61 zł
  • 7,75% - 668,75 zł
 5. Podstawa opodatkowania
  • 10000 zł - składki społeczne pracownika = 8629 zł
  • 8629 zł - koszty uzyskania przychodów (250 zł) = 8379,00 zł
 6. zaokrąglenie podstawy opodatkowania do pełnych złotych = 8379 zł
 7. Zaliczka na podatek dochodowy
  • 8379 zł x 17% = 1424,43 zł
  • 1424,43 zł - kwota zmniejszająca podatek (43,76 zł) = 1380,67 zł
  • 1380,67 zł - 7,75% składki zdrowotnej (668,75 zł) = 711,92 zł
  • zaokrąglenie zaliczki na podatek dochodowy do pełnych złotych = 712 zł
 8. Wynagrodzenie do wypłaty za wrzesień 2020 r (10 000,00 zł - 1371 zł - 776,61 zł - 712 zł - wypłata za sierpień 3613,19 zł) = 3527,20 zł

Obecnie trwają pracę nad tzw. Nowym Ładem, który wpłynie na sposób wyliczenia podatku przy wynagrodzeniach, zmiany mają np. zmienić kwotę wolną od podatku, wyprowadzić ulgę dla klasy średniej i sprawić, że składka zdrowotna nie będzie odliczana do podatku.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów