Poradnik Przedsiębiorcy

Wypłata dwóch wynagrodzeń w jednym miesiącu a zaliczka na podatek dochodowy

Pracodawca, wyliczając miesięczne wynagrodzenie pracownika, ma obowiązek naliczyć zaliczkę na podatek dochodowy za pracownika. Odlicza się przy tym zryczałtowane koszty uzyskania przychodów oraz kwotę zmniejszającą podatek. Wypłata dwóch wynagrodzeń w jednym miesiącu powoduje komplikacje, jeśli chodzi o wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy.

Wypłata dwóch wynagrodzeń w jednym miesiącu a koszty uzyskania przychodu

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu ustalenia podstawy opodatkowania od osiągniętych przez pracownika w ciągu miesiąca przychodów z tytułu umowy o pracę, pracodawca odlicza m.in. koszty uzyskania przychodów, które wynoszą:

 • 250 zł miesięcznie - jeżeli pracownik zamieszkuje w tej samej miejscowości, w której znajduje się zakład pracy,
 • 300 zł miesięcznie - jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Są to stałe kwoty, których wysokość jest niezależna od ilości wypłat, które w danym miesiącu otrzymał pracownik z tytułu jednego stosunku pracy, wymiaru czasu pracy czy przepracowanych w tym miesiącu dni.

U pracownika, z którym zawarto jedną umowę o pracę, koszty uzyskania przychodu nie mogą w skali miesiąca przekroczyć 250 zł lub 300 zł.

Wypłata dwóch wynagrodzeń w jednym miesiącu a kwota zmniejszająca podatek

Kwota zmniejszająca podatek również została określona w ustawie w stałej miesięcznej wysokości. Jeżeli pracownik złożył oświadczenie PIT-2, wówczas pracodawca wyliczoną zaliczkę na podatek dochodowy zmniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek,  czyli o 43,76 zł miesięcznie.Wypłata dwóch wynagrodzeń w jednym miesiącu nie pozwala na podwójne odjęcie kwoty zmniejszającej podatek, kwota ta może być w danym miesiącu ujęta w pojedynczej wysokości.

Wyliczenie kwoty do wypłaty dwóch wynagrodzeń w jednym miesiącu

Z uwagi na możliwość ujęcia pojedynczych kosztów uzyskania przychodów oraz pojedynczej kwoty zmniejszającej podatek wypłata dwóch wynagrodzeń w jednym miesiącu powoduje, że kwota zaliczki na podatek dochodowy wyliczonych od jednego wynagrodzenia będzie się różnić.

W celu wyliczenia wynagrodzenia warto skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń. W ten sposób w szybki sposób można sprawdzić kwotę brutto i netto wynagrodzenia oraz całkowity koszt zatrudnienia pracownika.

Przykład 1.

Pracownik miesięcznie otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5000 zł brutto. Za sierpień 2020 r. wynagrodzenie jest wypłacane w terminie 10 września 2020 r. Pracownik złożył pracodawcy deklarację PIT-2, dlatego zaliczka na podatek dochodowy jest pomniejszana o kwotę 43,76 zł. Wyliczenie wynagrodzenia przedstawia się następująco:

 1. Podstawa składek na ubezpieczenie społeczne = 5000,00 zł
 2. Składki finansowane przez pracownika 13,71% = 685,50 zł
 3. Podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne = 4314,50 zł
 4. Składka na ubezpieczenie zdrowotne
  • 9% - 388,31 zł
  • 7,75% - 334,37 zł
 5. Podstawa opodatkowania
  • 5000 zł - składki społeczne pracownika = 4314,50 zł
  • 4314,50 zł - koszty uzyskania przychodów (250 zł) = 4064,50 zł
 6. zaokrąglenie podstawy opodatkowania do pełnych złotych = 4065 zł
 7. Zaliczka na podatek dochodowy
  • 4065,00 zł x 17% = 691,05 zł
  • 691,05 zł - kwota zmniejszająca podatek (43,76 zł) = 647,29 zł
  • 647,29 zł - 7,75% składki zdrowotnej (334,37 zł) = 312,92 zł
  • zaokrąglenie zaliczki na podatek dochodowy do pełnych złotych = 313 zł
 8. Wynagrodzenie do wypłaty (5000,00 zł - 685,50 zł - 388,31 zł - 313,00 zł) = 3613,19 zł

Przykład 2.

Pracodawca z uwagi na zaplanowany wyjazd wypłacił pracownikowi wynagrodzenie za wrzesień 2020 r. ostatniego dnia miesiąca, czyli 30.09.2020 r. W związku z tym we wrześniu 2020 r. nastąpiła wypłata dwóch wynagrodzeń w jednym miesiącu. Wyliczenie obciążeń z tytułu wszystkich wypłat wynagrodzeń dokonanych we wrześniu 2020 r. przedstawia się następująco:

 1. Podstawa składek na ubezpieczenie społeczne = 10 000,00 zł
 2. Składki finansowane przez pracownika 13,71% = 1371,00 zł
 3. Podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne = 8629,00 zł
 4. Składka na ubezpieczenie zdrowotne
  • 9% - 776,61 zł
  • 7,75% - 668,75 zł
 5. Podstawa opodatkowania
  • 10000 zł - składki społeczne pracownika = 8629 zł
  • 8629 zł - koszty uzyskania przychodów (250 zł) = 8379,00 zł
 6. zaokrąglenie podstawy opodatkowania do pełnych złotych = 8379 zł
 7. Zaliczka na podatek dochodowy
  • 8379 zł x 17% = 1424,43 zł
  • 1424,43 zł - kwota zmniejszająca podatek (43,76 zł) = 1380,67 zł
  • 1380,67 zł - 7,75% składki zdrowotnej (668,75 zł) = 711,92 zł
  • zaokrąglenie zaliczki na podatek dochodowy do pełnych złotych = 712 zł
 8. Wynagrodzenie do wypłaty za wrzesień 2020 r (10 000,00 zł - 1371 zł - 776,61 zł - 712 zł - wypłata za sierpień 3613,19 zł) = 3527,20 zł

Obecnie trwają pracę nad tzw. Nowym Ładem, który wpłynie na sposób wyliczenia podatku przy wynagrodzeniach, zmiany mają np. zmienić kwotę wolną od podatku, wyprowadzić ulgę dla klasy średniej i sprawić, że składka zdrowotna nie będzie odliczana do podatku.