Poradnik Przedsiębiorcy

Ewidencja przychodów na ryczałcie - jak powinna wyglądać?

Ryczałt to dla niektórych przedsiębiorców bardzo opłacalna forma rozliczania się z urzędem skarbowym. Na czym dokładnie polegają jego zalety i kiedy podatnik może się zdecydować na ryczałt? Jak powinna być prowadzona ewidencja przychodów?

Ewidencja przychodów? Ryczałt nie dla każdego

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest zarezerwowany dla wybranej grupy przedsiębiorców. Mogą z niego korzystać m.in. budowlańcy, właściciele punktów gastronomicznych czy przedstawiciele wolnych zawodów, takich jak np. stomatolog czy psycholog. W zależności też od tego, jaki zawód wykonują - rozliczają się według jednej ze stop oprocentowania w ryczałcie - 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3%.

  • Najmniejszy procent (3%) od przychodów zapłacą więc prowadzący działalność gastronomiczną, usługową czy usługową związaną z produkcją zwierzęcą.

  • 5,5% ryczałtu zobowiązani są zapłacić pracujący w branży budowlanej lub działalności wytwórczej.

  • Świadczący usługi przedszkolne, związane z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz przedsiębiorcy zajmujący się zwalczaniem i zapobieganiem pożarów płacą 8,5% ryczałtu.

  • 17% muszą zapłacić ci, którzy zajmują się sprzedażą samochodów, motocykli, furgonetek oraz części samochodowych i akcesoriów do nich, a także oferujący usługi związane z zakwaterowaniem, wydawaniem pakietów gier komputerowych czy specjalistycznego oprogramowania. Dotyczy to również agencji pracy tymczasowej.

  • 20% ryczałtu płacą przedstawiciele wolnych zawodów.

Przy ryczałcie obowiązuje limit obrotów, po przekroczeniu którego nie będzie możliwe płacenie podatku w tej formie. Limit ten wynosi w 2017 roku 250 tys. euro.
Pełną listę zawodów oraz ich kwalifikację pod względem stawek ryczałtu zawiera Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 

Zalety zryczałtowanego podatku dochodowego

Jedną z zalet rozliczania się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczony sposób prowadzenia ewidencji podatkowej.

Podstawę opodatkowania ryczałtem stanowi przychód. Podatnik nie może uwzględniać w swoich rozliczeniach kosztów uzyskania przychodów, może natomiast dokonywać odliczeń od przychodu, np. o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne.

Dlatego warto wcześniej przeanalizować przyszłe zyski, bo jeżeli będą one wysokie, podatek również będzie rósł. Należy mieć również na uwadze fakt , że przedsiębiorca, który wybrał ryczałt nie może rozliczać się  razem z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko oraz nie może skorzystać z ulgi prorodzinnej.

Kolejnym plusem ryczałtu jest fakt, że podatnik jest zwolniony z obowiązku prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. W zupełności wystarczy uproszczona ewidencja przychodów. Ryczałtowiec płaci podatki do 20-go każdego miesiąca, ale może również skorzystać z kwartalnego rozliczania zaliczek.

Ewidencja przychodów na ryczałcie - jak ją prowadzić

Ewidencja przychodów powinna być prowadzona rzetelnie i uporządkowanie, najlepiej jest prowadzić ją w tabeli przypominającej tą, którą znajdziemy w KPiR (oczywiście w uproszczonej formie). Na rynku można znaleźć także wiele programów komputerowych, które pomogą nam prowadzić ewidencję przychodów. Obojętnie jaką formę podatnik wybierze (klasyczną czy komputerową), musi pamiętać, aby zapisy w ewidencji dokonywane były w porządku chronologicznym, nie później niż do 20. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Jeżeli ewidencja przychodów prowadzona jest osobiście przez przedsiębiorcę, nie ma obowiązku informowania o tym urzędu skarbowego. W przypadku, kiedy jest to zlecone firmie zewnętrznej, trzeba to zgłosić w ciągu 7 dni od zawarcia umowy z biurem rachunkowym czy księgową za pomocą druku CEIDG-1.

Ewidencja przychodów - wzór

Ewidencja przychodów - wzór

Osoby, które są zobowiązane do prowadzenia ewidencji przychodów, a jednak tego nie robią lub robią w sposób nierzetelny, muszą liczyć się z konsekwencjami finansowymi. W takich wypadkach urząd skarbowy sam szacuje przychód podatnika, narzucając mu podatek pięciokrotnie wyższy od tego, jaki powinien zastosować. Tak więc stawka może sięgnąć nawet 75% przychodu.

Dowody zakupu a ewidencja przychodów

Mimo że koszty uzyskania przychodów nie mają znaczenia w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego, wszystkie dowody zakupów powinny być zachowane na wypadek kontroli z urzędu skarbowego. Dodatkowo, podatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego mają obowiązek sporządzić spis z natury (remanent) na koniec każdego roku podatkowego.

Wszystkie dowody zakupu muszą być przechowywane minimum 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.