Poradnik Przedsiębiorcy

Protokół likwidacji środka trwałego - wzór z omówieniem

Naturalną koleją rzeczy jest, że wykorzystywane w działalności wyposażenie czyli środki trwałe ulegają zużyciu. Nie mogą one jednak bez śladu zniknąć z Ewidencji księgowej. Konieczne jest udokumentowanie takiego zdarzenia czemu służy protokół likwidacji środka trwałego.

Likwidacja środka trwałego

Postawienie środka trwałego w stan likwidacji to jedno, a jego fizyczna likwidacja to drugie. Zdarza się, że zakłady stawiają środek trwały w stan likwidacji jednak nie dokonują jego faktycznego usunięcia z firmy. Postawienie w stan likwidacji nie wywołuje bowiem żadnych konsekwencji podatkowych w przeciwieństwie do rzeczywistej likwidacji, dlatego też tak istotną rzeczą dla celów księgowych jest udokumentowanie faktycznej likwidacji majątku firmowego.

Protokół likwidacji środka trwałego

Protokół likwidacji środka trwałego jest dokumentem potwierdzającym dokonanie likwidacji i pozwalającym na ujęcie nieumorzonej wartości środka trwałego w kosztach podatkowych firmy. Dla celów podatkowych nie wymaga się obecności komisji likwidacyjnej przy sporządzaniu protokołu likwidacji. Dla celów dowodowych warto podpiąć pod protokół likwidacyjny dowód likwidacji np. potwierdzenie zezłomowania.

Jakie informacje na dokumencie przy likwidacji środka trwałego?

Informacje jakie powinny zostać zawarte w protokole likwidacyjnym to:

  • miejsce i data sporządzenia,
  • numer kolejny protokołu,
  • imiona i nazwiska osób sporządzających i uczestniczących w likwidacji,
  • nazwa likwidowanego środka trwałego,
  • numer inwentarzowy środka trwałego, czyli numer który pozwala odróżnić dany środek trwały od innego np. numer seryjny sprzętu,
  • sposób likwidacji środka trwałego np. demontaż, zezłomowanie, utylizacja,
  • nazwę i adres jednostki lub pieczątkę firmy,
  • podpisy osób uczestniczących w likwidacji,
  • załączniki (np.potwierdzenie uiszczenia opłaty środowiskowej, potwierdzenie przyjęcia na złom).

Sporządzenie protokołu likwidacyjnego wieńczy proces likwidacji środka trwałego.

Do pobrania:

pdf
Protokół likwidacji środka trwałego.pdf druk do ręcznego wypełnienia
doc
Protokół likwidacji środka trwałego.doc edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie