0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Protokół likwidacji środka trwałego - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Naturalną koleją rzeczy jest, że wykorzystywane w działalności maszyny, urządzenia, czy środki transportu kwalifikowane do środków trwałych z biegiem czasu ulegają zużyciu lub zniszczeniu. Nie mogą one jednak bez śladu zniknąć z ewidencji księgowej. Konieczne jest odpowiednie udokumentowanie takiego zdarzenia czemu służy protokół likwidacji środka trwałego. W artykule załączamy jego wzór wraz z wyjaśnieniem.

Likwidacja środka trwałego

Likwidacja środka trwałego dokonywana jest zazwyczaj ze względu na jego uszkodzenie, zużycie, zniszczenie czy też zbyt wysokie koszty eksploatacji. Często przedsiębiorcy sami decydują się na sprzedaż posiadanego środka trwałego lub przekazanie go w darowiźnie. W tych przypadkach również mamy do czynienia z likwidacją składnika majątku.

Natomiast postawienie środka trwałego w stan likwidacji to jedno, a jego fizyczna likwidacja to drugie. Zdarza się, że zakłady stawiają środek trwały w stan likwidacji jednak nie dokonują jego faktycznego usunięcia z firmy. Postawienie w stan likwidacji nie wywołuje bowiem żadnych konsekwencji podatkowych w przeciwieństwie do rzeczywistej likwidacji, dlatego też tak istotną rzeczą dla celów księgowych jest udokumentowanie faktycznej likwidacji majątku firmowego.

Protokół likwidacji środka trwałego

Dokumentem potwierdzającym dokonanie likwidacji i pozwalającym na ujęcie nieumorzonej wartości środka trwałego w kosztach podatkowych firmy jest protokół likwidacji środka trwałego. Dla celów podatkowych nie wymaga się obecności komisji likwidacyjnej przy sporządzaniu protokołu likwidacji. Dla celów dowodowych warto podpiąć pod protokół likwidacyjny dowód likwidacji np. potwierdzenie zezłomowania.

Czy po likwidacji środka trwałego trzeba skorygować VAT?

Zniszczone środki trwałe nie wymagają korekty kwoty podatku naliczonego. Dotyczy to również sytuacji, gdy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów. Natomiast w przypadku wykorzystywania środków trwałych do czynności opodatkowanych podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych przy jego likwidacji.

Pobierz darmowy wzór protokołu likwidacyjnego w formacie PDF i DOCX!

Do pobrania:

Protokół likwidacji środka trwałego.pdf
Protokół likwidacji środka trwałego.doc

Jakie informacje powinien zawierać protokół likwidacji środka trwałego?

Informacje jakie powinien zwierać protokół likwidacji środka trwałego to:

  • miejsce i data sporządzenia,
  • numer kolejny protokołu,
  • imiona i nazwiska osób sporządzających i uczestniczących w likwidacji,
  • nazwa likwidowanego środka trwałego,
  • numer inwentarzowy środka trwałego, czyli numer który pozwala odróżnić dany środek trwały od innego np. numer seryjny sprzętu,
  • sposób likwidacji środka trwałego np. demontaż, zezłomowanie, utylizacja,
  • nazwę i adres jednostki lub pieczątkę firmy,
  • podpisy osób uczestniczących w likwidacji,
  • załączniki (np.potwierdzenie uiszczenia opłaty środowiskowej, potwierdzenie przyjęcia na złom).

Sporządzenie protokołu likwidacyjnego wieńczy proces likwidacji środka trwałego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów