0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kalkulator walutowy

Wielkość tekstu:

Kalkulator walutowy - średni kurs NBP / waluta źródłowa / docelowa

Kalkulator walutowy umożliwia przeliczenie wybranych walut na podstawie aktualnych, średnich kursów NBP. Wybór konkretnego dnia, z którego ma zostać pobrana wartość daje możliwość również przeliczenia archiwalnych notowań. Kalkulator może okazać się niezbędny w przypadku konieczności ustalenia wartości faktury wystawionej w obcej walucie na potrzeby podatku dochodowego i podatku VAT oraz w przeliczaniu waluty podczas wystawiania faktury dla zagranicznego kontrahenta. Dodatkowo istnieje możliwość obliczenia różnic kursowych powstałych podczas międzynarodowych transakcji.

Kalkulator walut 

Kalkulator walutowy
Wynik

Jak działa kalkulator walutowy?

Przeliczanie walut zgodnie ze średnimi kursami ogłoszonymi przez NBP może być konieczne m.in. w celu przeliczenia wartości faktury wystawionej w obcej walucie na potrzeby podatku dochodowego i podatku VAT oraz w celu ustalenia różnic kursowych powstałych podczas międzynarodowych transakcji. Właściwym kursem, używanym w tego typu czynnościach, jest co do zasady średni kurs NBP ogłoszony na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Kalkulator walut może okazać się pomocny także przy przeliczaniu waluty podczas wystawiania faktury dla zagranicznego kontrahenta.

 

Kurs EUR na PLN lub USD na PLN? 

Kalkulator walutowy pozwala na przeliczenie wybranej waluty według najnowszych oraz archiwalnych średnich kursów walut ogłaszanych przez NBP. Narodowy Bank Polski publikuje średnie kursy walut w każdy dzień roboczy w samo południe. Kalkulator oferuje możliwość wyboru dnia, z którego kurs ma zostać pobrany.

Kalkulator walut umożliwia przeliczanie walut w obie strony, np. z euro na złoty (PLN) i z PLN na euro lub z jednej obcej waluty na inną obcą, np. z EUR na USD. Kalkulator uwzględnia przeliczenia wybranych walut.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów