0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dowód zwiększenia kosztów - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca zalegający z płatnościami za towar albo usługę zobowiązany jest do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodu zapisanych w KPiR, jednak nieopłaconych. Oczywiście czas, w jakim ma to zrobić jest ściśle ustalony przez ustawę.

Jeśli jednak w miesiąc po dokonaniu korekty kosztów przedsiębiorca ureguluje zaległe zobowiązania, może na nowo zwiększyć koszty uzyskania przychodów o wysokość zapłaconego zobowiązania.

Dowód zwiększenia kosztów

Oczywiście przepisy regulują kwestię dowodów księgowych, które przedsiębiorca musi posiadać aby udokumentować takie zdarzenie oraz dokonać zapisu w KPiR. Do udokumentowania tego rodzaju działania służy dowód zwiększenia kosztów.

 

§ 12 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR:

1b) dokumenty określające zwiększenie kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 24d ustawy o podatku dochodowym (dowody zwiększenia kosztów), zawierające co najmniej:

  • datę wystawienia dokumentu oraz miesiąc, w którym dokonuje się zwiększenia kosztów uzyskania przychodów,

  • wskazanie faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - wskazanie umowy albo innego dokumentu, stanowiących podstawę do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów) zgodnie z art. 24d ustawy o podatku dochodowym,

  • wskazanie kwoty, o którą podatnik zwiększa koszty uzyskania przychodów,

  • wskazanie dowodu potwierdzającego uregulowanie zobowiązania, o które podatnik zwiększa koszty uzyskania przychodów,

  • podpis osoby sporządzającej dokument.

Zwiększenia kosztów należy dokonać w miesiącu, w którym opłacono zaległość z faktury bądź z rachunku objętego korektą kosztów. Zwiększenia wszystkich kosztów można dokonać jednym wpisem, w ostatni dzień miesiąca. Podstawą tego wpisu musi być jednak zestawienie dowodów zwiększenia kosztów z danego okresu.

Do pobrania:

Wzór dowodu zwiększenia kosztu.pdf
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów