0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Badania pracowników w dobie koronawirusa

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przed polskimi przedsiębiorcami zatrudniającymi pracowników kolejne wyzwanie! Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce przyczyniło się do zamykania coraz większej liczby przychodni lekarskich – w tym przychodni medycyny pracy. Co mogą zrobić pracodawcy planujący zatrudniać nowych pracowników? Czy badania lekarskie w dobie koronawirusa są obowiązkowe? Główny Inspektorat Pracy 16 marca 2020 roku opublikował swoje oficjalne stanowisko w związku z zaistniałymi okolicznościami.

Badania lekarskie

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zweryfikowanie, czy jego pracownicy są zdolni do wykonywania powierzonej im pracy. W tym celu jest on zobowiązany skierować daną osobę na badania. Obowiązkowe badania lekarskie się dzieli wg rodzaju na wstępne, kontrolne oraz okresowe.

Badania wstępne powinny zostać wykonane przed dopuszczeniem nowego pracownika do pracy. Zwolnieni z tego obowiązku są pracodawcy, zatrudniający:

  • wtórnie swojego pracownika na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, po spełnieniu odpowiednich warunków,

  • nowego pracownika mającego skierowanie na badania wystawione przez poprzedniego pracodawcę oraz aktualne orzeczenie lekarskie wystawione na podstawie ww. skierowania. Dodatkowym wymogiem do spełnienia jest w tym przypadku wykonywanie przez pracownika pracy u nowego pracodawcy o tym samym charakterze, co w poprzednim miejscu pracy oraz nie dłuższej niż 30 dni przerwy między jednym zatrudnieniem a drugim.

Na badania kontrolne pracodawca zobowiązany jest wysłać pracownika w przypadku, gdy wystąpiła u zatrudnionego choroba trwająca dłużej niż 30 dni.

Natomiast badania okresowe mają na celu zweryfikowanie, czy pracownicy wykonujący pracę na dotychczasowym stanowisku nie utracili zdolności do dalszego bezpiecznego jej wykonywania.

Badania lekarskie w dobie koronawirusa nie są tematem prostym ani oczywistym. Pracodawca dopuszczający pracowników do pracy bez ważnych badań lekarskich naraża się na poważne konsekwencje prawne oraz finansowe.

Badania lekarskie w dobie koronawirusa

Niepoprawiająca się obecnie sytuacja związana z rozwojem koronawirusa doprowadziła do zamykania się kolejnych przychodni medycyny pracy. Pracodawcy nie wiedzą, co mają czynić w zaistniałych okolicznościach. Nic w tym dziwnego, biorąc pod uwagę, że jest to sytuacja niecodzienna zarówno dla samych przedsiębiorców, jak i pracowników. Pojawia się więc pytanie, czy można dopuścić pracownika do pracy bez wstępnych badań lekarskich? Co z badaniami kontrolnymi czy okresowymi?

GIP wystosował pismo do opinii publicznej, w którym wskazał, że:

  • na czas określonego zagrożenia epidemiologicznego zawiesza się obowiązek przeprowadzania okresowych badań lekarskich. Co ważne, na cele dowodowe pracodawca powinien terminowo wystawić skierowanie na badania okresowe potwierdzające gotowość pracodawcy do wypełnienia obowiązku określonego przepisami Kodeksu pracy,

  • obowiązek przeprowadzenia badań wstępnych pozostaje nienaruszony,

  • obowiązek przeprowadzenia instruktażu ogólnego, szkoleń okresowych oraz instruktażu stanowiskowego w zakresie BHP może zostać spełniony w formie elektronicznej poprzez samokształcenie pracowników.

GIP nie ustosunkował się w swoim piśmie do badań kontrolnych.

Co ciekawe, GIP wycofał się ze swojego stanowiska poprzez wycofanie oświadczenia ze swojej oficjalnej strony. Jak widać, badania lekarskie w dobie koronawirusa przysparzają coraz więcej trudności także instytucjom decyzyjnym w tym zakresie. Czy wycofanie stanowiska GIP oznacza, że mamy spodziewać się nowych wytycznych? Tego dowiemy się w najbliższych dniach.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów