Poradnik Przedsiębiorcy

Płaca minimalna w 2015 roku

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2015 r.

Kolejny rok to kolejne zmiany w minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W 2014 r. wynosi ono 1680 zł brutto. Począwszy od roku 2015, ma wzrosnąć o 70 zł, więc osiągnie 1750 zł brutto. Kwota ta została uchwalona przez rząd w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r.

Osoby rozpoczynające swoją pierwszą pracę mogą otrzymywać pensję w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2014 r. jest to kwota 1344 zł brutto. Natomiast w 2015 r. wyniesie 1400 zł brutto.

Minimalne wynagrodzenie za pracę a wzrost kosztów zatrudnienia

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę jest równoznaczny ze wzrostem kosztów zatrudnienia. W 2014 r. przy wynagrodzeniu 1680 zł brutto ogólny koszt zatrudnienia to 2028,43 zł. Natomiast w 2015 r. wzrośnie o ok. 85 zł, więc będzie wynosił 2112,96 zł.

Minimalne wynagrodzenie za pracę a preferencyjne składki ZUS

Podstawę naliczenia składek społecznych stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia. W 2015 r. wyniesie ona 525 zł.

 

Nazwa składki

Podstawa wymiaru składek w 2015 r. - 525 zł

Emerytalna 19,52%

102,48 zł

Rentowa 8%

42 zł

Chorobowa 2,45%

12,86 zł

Wypadkowa 1,93%

10,13 zł

Fundusz Pracy

przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP

SUMA

167,47 zł