0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Środek trwały na kredyt a odliczenie VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Niejednokrotnie zdarza się, że osoby prowadzące działalność gospodarczą niektóre swoje wydatki, zwłaszcza takie jak zakup wyposażenia czy środków trwałych, finansują w całości lub w części kredytem. Taki sposób mimo wszystko dotyczy najczęściej zakupu środków transportu. Czy wówczas przedsiębiorca może odliczyć cały podatek VAT? A może tylko tą część, którą samodzielnie sfinansował?

Art. 86 ust. 1 ustawy o VAT określa ogólną zasadę dotyczącą odliczenia podatku VAT, z której wynika, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jeżeli chodzi o samochody specjalne regulacje znajdują się w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym. Zgodnie z art. 3 ust. 1 niniejszej ustawy, w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, kwotę podatku naliczonego (podlegającego odliczeniu) stanowi 60 proc. wartości podatku określonej na fakturze lub podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł.

Od powyższej zasady istnieje szereg wyjątków określonych w art. 3 ust. 2 ustawy. Wśród nich zostały wymienione m.in. pojazdy specjalne (bankowozy, koparki, pogrzebowe itp.) oraz pojazdy samochodowe mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van.

W sytuacji, gdy zakupiony przez przedsiębiorcę pojazd spełnia warunki uprawniające go do odliczenia podatku VAT w całości lub w części, nic nie stoi na przeszkodzie, aby podatnik z tego prawa skorzystał nawet wówczas, gdy zakup ten był sfinansowany kredytem. Bowiem nie ma regulacji prawnych, które zabraniałyby odliczenia podatku VAT od zakupu pokrytego kredytem, czy innymi zewnętrznymi źródłami finansowania. Stanowisko to dotyczy nie tylko samochodów, ale również innych środków trwałych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów