Poradnik Przedsiębiorcy

Rachunek -darmowy wzór z dokładnym omówieniem

Rachunek to jeden z dokumentów, do którego odnosi się Ordynacja podatkowa. Kwestie związane z jego wystawieniem zostały uregulowane w art. 87 - 90 ustawy.

Pobierz darmowy wzór rachunku w dwóch formatach: PDF i DOCX

Do pobrania:

pdf
Rachunek - wzór z omówieniem.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Rachunek - wzór z omówieniem.docx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

Kiedy należy wystawić rachunek?

Rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi wystawiają podatnicy którzy np. wynajmują prywatnie mieszkanie. 

Ważne!

Podmioty zwolnione z VAT od 2014 roku wystawiać faktury (bez VAT).

W jakim terminie wystawić rachunek?

Jeżeli od  sprzedawcy zażądano rachunku przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru, należy sporządzić go w ciągu 7 dni od dnia wykonania usługi/wydania towaru. Natomiast gdy żądanie wystawienia rachunku zgłoszone zostało po wykonaniu usługi/wydaniu towaru, należy go wystawić w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania.

Ważne!

Jeżeli żądanie zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, podatnik nie ma obowiązku wystawiania rachunku.

Przechowywanie rachunków

Zarówno wystawca rachunku, jak i nabywca towaru/usługi są zobowiązani do przechowywania rachunków. W przypadku wystawcy rachunki powinny być przechowywane w kolejności ich wystawienia.

Ważne!

Rachunki należy przechowywać przez okres 5 lat,  licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono rachunek (po upływie tego czasu dochodzi do przedawnienia zobowiązania podatkowego).

Jakie elementy powinien zawierać rachunek?

Zakres danych, które powinien zawierać rachunek (wystawiony w myśl przepisów Ordynacji podatkowej), określa par. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach.

Zgodnie z jego treścią obowiązkowymi elementami rachunku są:

  • imiona i nazwiska (nazwy albo firmy) oraz adresy sprzedawcy i kupującego bądź wykonawcy i odbiorcy usługi;
  • data wystawienia i numer kolejny rachunku;
  • data sprzedaży;
  • określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowe;
  • ogólna suma należności wyrażona liczbowo i słownie.