0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rachunek - darmowy wzór z dokładnym omówieniem

Wielkość tekstu:

Rachunek to jeden z dokumentów, do którego odnosi się Ordynacja podatkowa. Kwestie związane z jego wystawieniem zostały uregulowane w art. 87 - 88 ustawy.

Pobierz darmowy wzór rachunku w dwóch formatach: PDF i DOCX

Do pobrania:

Rachunek - wzór z omówieniem.pdf
Rachunek - wzór z omówieniem.docx

Kiedy należy wystawić rachunek?

Rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi wystawiają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą na żądanie kupującego, lub usługobiorcy pod warunkiem, że inne przepisy nie nakładają obowiązku wystawienia faktury.

Podmioty zwolnione z VAT wystawiają faktury (bez VAT).

W jakim terminie wystawić rachunek?

Jeżeli od sprzedawcy zażądano rachunku przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru, należy sporządzić go w ciągu 7 dni od dnia wykonania usługi/wydania towaru. Natomiast gdy żądanie wystawienia rachunku zgłoszone zostało po wykonaniu usługi/wydaniu towaru, należy go wystawić w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania.

Jeżeli żądanie zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, podatnik nie ma obowiązku wystawiania rachunku.

Przechowywanie rachunków

Zarówno wystawca rachunku, jak i nabywca towaru/usługi są zobowiązani do przechowywania rachunków. W przypadku wystawcy rachunki powinny być przechowywane w kolejności ich wystawienia.

Rachunki należy przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono rachunek (po upływie tego czasu dochodzi do przedawnienia zobowiązania podatkowego).

Jakie elementy powinien zawierać rachunek?

Zakres danych, które powinien zawierać rachunek (wystawiony w myśl przepisów Ordynacji podatkowej), określa § 14 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach.

Zgodnie z jego treścią obowiązkowymi elementami rachunku są:

  • imiona i nazwiska (nazwy albo firmy) oraz adresy sprzedawcy i kupującego bądź wykonawcy i odbiorcy usługi;
  • data wystawienia i numer kolejny rachunku;
  • określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowe;
  • ogólna suma należności wyrażona liczbowo i słownie.

Ponadto w przypadku gdy oryginał rachunku uległ zniszczeniu albo zaginął, ponownie wystawiony rachunek musi zawierać również wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jego ponownego wystawienia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów