0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dzień Wolności Podatkowej – czym jest i kiedy wypada?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dzień Wolności Podatkowej stanowi datę symboliczną i różnie wypada w poszczególnych latach. Co oznacza ona dla podatników? Czy stanowi miernik poziomu gospodarczego? Kiedy wypada w 2021 roku?

Dzień Wolności Podatkowej w 2021

Jako Dzień Wolności Podatkowej należy rozumieć datę, w której (średnio) łączny dochód od początku roku zrównuje się z (przewidywanymi) zobowiązaniami podatkowymi na ten rok. W uproszczeniu oznacza to symboliczną datę, w której podatnicy przestają płacić państwu, a zaczynają zarabiać na siebie.

Dzień Wolności Podatkowej to graniczna data, po przekroczeniu której podatnik przestaje pracować dla rządu, a zaczyna na siebie.
W ciągu roku obywatele pracują, zarabiają pieniądze oraz płacą z tego tytułu podatki bez podziału na poszczególne czynności. Jednak w przypadku gdyby od początku roku jako pierwsze opłacać tylko podatki z całego roku, wówczas Dzień Wolności Podatkowej oznaczałby termin, od którego pieniądze pozostawałyby wyłącznie do dyspozycji podatnika.

Dzień Wolności Podatkowej na przestrzeni lat

Jak podaje Centrum im. Adama Smitha: „Do obliczania Dnia Wolności Podatkowej służy stosunek udziału wszystkich wydatków publicznych (budżet państwa, samorządów, rządowe fundusze celowe itp.) do produktu krajowego brutto (PKB). Nominalne dane pochodzą z uzasadnienia do budżetu opracowywanego przez Ministerstwo Finansów, konfrontowane z danymi Eurostatu, oraz z innych oficjalnych źródeł, jak budżety funduszy celowych”.

W 2021 roku Dzień Wolności Podatkowej wypada 22 czerwca. W 2020 roku był to 10 czerwca, w 2019 roku 8 czerwca, a w roku 2018 – 6 czerwca. Można zauważyć, że od 2018 roku stopniowo zwiększała się liczba dni, jaką trzeba przepracować, żeby spłacić łączną sumę wydatków państwa. W 2021 roku gwałtownie „podskoczyła” i osiągnęła najwyższy poziom od 2013 roku.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów