0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak długo czeka się na zwrot podatku z zeznania rocznego?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

25 marca złożyłem papierowo zeznanie roczne PIT-36 z tytułu dochodów z działalności gospodarczej. Wykazałem w nim nadpłatę. Jak długo czeka się na zwrot podatku?

Paweł, Andrzejówka

 

Kwestia zwrotu nadpłaty podatku wykazanej w zeznaniu rocznym PIT została uregulowana w Ordynacji podatkowej. Jak wskazuje art. 77. § 1 pkt 5, nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania (papierowo).

Proszę pamiętać, że im szybciej zostanie złożona deklaracja roczna, tym wcześniej można liczyć na zwrot podatku, ponieważ w przypadku zeznań rocznych złożonych na długo przed ostatecznym terminem można otrzymać zwrot wykazanej nadpłaty w ciągu 2-3 tygodni, a nawet w ciągu kilku dni. Wszystko zależy od wielkości urzędu skarbowego oraz przyjętych w nim procedur.

W przypadku złożenia zeznania rocznego elektronicznie termin zwrotu wynosi 45 dni od daty złożenia.

Złożenie zeznania rocznego w systemie wFirma.pl

W celu wygenerowania zeznania rocznego należy przejść do START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ a następnie wybrać właściwy formularz:

  • Roczna deklaracja podatku dochodowego na zasadach ogólnych (PIT 36),
  • Roczna deklaracja liniowego podatku dochodowego (PIT 36L),
  • Roczna deklaracja zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT 28).

Wygenerowane zeznanie roczne w celu wysyłki do urzędu należy zaznaczyć a następnie wybrać opcję WYŚLIJ DO URZĘDU.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów