Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Składki ZUS przedsiębiorcy pracującego na etacie

Osoby prowadzące własne biznesy często decydują się na dodatkowe zatrudnienie na etacie. Taki stan rzeczy jest jak najbardziej dopuszczalny, jednak przedsiębiorca powinien pamiętać, że jednoczesne wykonywanie działalności oraz pracowanie na etacie może mieć wpływ na składki ZUS.

Składki ZUS przedsiębiorcy na etacie - ubezpieczenie społeczne

Przedsiębiorca zatrudniony na etacie co do zasady nie musi opłacać składek ZUS na ubezpieczenie społeczne z dwóch tytułów - działalności i umowy o pracę. Jednak aby było to możliwe w ramach etatu, jego wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę (w 2017 r. jest to kwota 2000 zł brutto). Wówczas obowiązkowym tytułem do ubezpieczeń społecznych jest umowa o pracę. W przypadku gdy wynagrodzenie ze stosunku pracy jest niższe - przedsiębiorca ma obowiązek opłacania składek ZUS na ubezpieczenie społeczne z obu źródeł dochodu - firmy i etatu.

Składki ZUS przedsiębiorcy na etacie - ubezpieczenie zdrowotne

W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego sprawa wygląda nieco inaczej niż w przypadku ubezpieczenia społecznego. Przedsiębiorca pracujący na etacie jest zobligowany do opłacania go z obu tytułów - firmy oraz stosunku pracy. W tym przypadku wartość osiąganego wynagrodzenia nie ma większego znaczenia. W 2017 r. składki ZUS na ubezpieczenie zdrowotne wynoszą 297,28 zł, a więc z obu tytułów przedsiębiorca zapłaci 594,56 zł miesięcznie.

Składki ZUS przedsiębiorcy na etacie - podsumowanie

W sytuacji gdy wynagrodzenie z etatu przedsiębiorcy jest co najmniej równe minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, wówczas w ramach działalności opłaca on jedynie składkę ZUS na ubezpieczenie zdrowotne oraz składki ZUS z etatu (społeczne i zdrowotną) pobierane przez zakład pracy.