0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Geomarketing - skuteczne wsparcie planowanych działań

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wprowadzając na rynek nowy towar, chciałbyś wiedzieć, czy w danym mieście istnieje na niego zapotrzebowanie, czy raczej tamtejszy rynek jest przesycony podobnym asortymentem. Dzięki takiej wiedzy oszczędziłbyś sobie niepotrzebnego trudu i kosztów przeznaczonych na kampanię marketingową, która mogłaby okazać się nieskuteczna. Takie możliwość daje od niedawna geomarketing. Jak skutecznie wykorzystywać go w planowaniu?

Co to jest geomarketing?

Geomarketing pozwala na planowanie działań w oparciu o dane geoprzestrzenne. Nie jest to osobna dziedzina marketingu, a raczej narzędzie pomocne w ustalaniu strategii i kreowaniu kampanii marketingowych. Do analiz na potrzeby marketingu wykorzystuje się oprogramowanie GIS - Geographic Information System. Systemy informacji przestrzennej opracowują informacje o położeniu i relacjach przestrzennych interesujących obiektów. Potem taka informacja przestrzenna może być dowolnie analizowana i przenoszona na modele kartograficzne.

Podstawą do działania programów GIS jest baza danych, posiadająca interesujące nas informacje - np. o danych demograficznych, rodzajach placówek handlowych, sieci drogowej i natężeniu ruchu. Dane przedstawione zostaną w formie mapy, co pozwoli nam czytelnie rozeznać się w sytuacji panującej na danym obszarze.

Co można zmierzyć za pomocą geomarketingu?

Przede wszystkim geomarketing pozwala na profilowanie własnych działań marketingowych w zależności od lokalnego zapotrzebowania. Lokalne zapotrzebowanie może dotyczyć zarówno małych jednostek terytorialnych - np. osiedli, niewielkich miejscowości, jak i dużych, takich jak kraje czy kontynenty.

Geomarketing to również możliwości zbadania lokalizacji określonych punktów sprzedażowych, obrotu, jaki one generują czy dostępności na wskazanym terenie określonego asortymentu. Bardzo często takie informacje skorelowane są z danymi demograficznymi o strukturze wiekowej czy zawodowej społeczności zamieszkującej dany obszar. Możemy również sprawdzić, jakie są zachowania zakupowe mieszkańców badanego terenu, jaki prowadzą tryb życia, co najczęściej kupują.

Możliwości, z jakich możemy skorzystać przy badaniach geomarketingowych, są naprawdę szerokie. Badania przeprowadzić możemy przy udziale wyspecjalizowanych w tej dziedzinie firm analitycznych lub spróbować wykonać je na własną rękę.

Geomarketing - co jest potrzebne do analizy?

  1. Specjalistyczne oprogramowanie analityczne. Firmy zajmujące się analizami często posiadają własne oprogramowanie, które pozwala na dokonanie badań geomarketingowych. Specjalistyczne programygeomarketingowe oferują także m.in. takie serwisy jak emapa.pl. Koszt takiego oprogramowania wraz z mapą wynosi ok. 4000 zł.

  2. Mapa cyfrowa. Są one dołączone do większości oprogramowania analitycznego, zaś spora liczba firm analitycznych korzysta z własnych map. Nie jest też rzadkością, gdy w analizach wykorzystywane są Google Maps.

  3. Dane. W tej sytuacji możemy skorzystać z własnych danych (np. bazy danych klientów) lub wykorzystać bazy udostępniane na potrzeby badania przez firmy analityczne.

Jak w praktyce wykorzystać badania geomarketingowe?

Wiemy już, jakie informacje możemy zdobyć dzięki badaniom geomarketingowym oraz co jest potrzebne do ich przeprowadzenia. Jednak jakie decyzje pomaga nam podjąć geomarketing? Przede wszystkim stosowany jest on przy strategiach lokalizacji nowych punktów sprzedażowych - analizy pozwalają na sprawdzenie, czy opłaca się lokować punkt w danym miejscu i czy nie spotka się on ze zbyt dużą konkurencją lub małym zainteresowaniem ze strony okolicznych mieszkańców. Podobnie jest ze strategiami wprowadzania nowych towarów na rynek czy też ze strategią dystrybucji - łatwo możemy sprawdzić, czy na danym obszarze istnieje popyt na dany towar i czy lokalny rynek nie jest nim przepełniony.

Geomarketing pomocny jest także przy planowaniu kampanii reklamowej. Przy wzięciu pod uwagę wspomnianych parametrów możemy ją dostosować do potrzeb i wymagań mieszkańców danego obszaru. Możemy również oszacować, czy na danym terenie będzie ona rentowna i spotka się z zainteresowaniem ze strony klientów. Wówczas pojawi się możliwość ewentualnej optymalizacji kampanii.

Geomarketing - atuty

Ktoś może zapytać, czy konieczny jest geomarketing, skoro podobne dane można odczytać z tabel. Niewątpliwie jest racją to, że jest to tylko odmienna forma graficznego przedstawienia pewnych danych, jednak forma niezwykle czytelna. Eksperci z waszyngtońskiego American University Kogod Business School dowiedli, że liczba błędów podejmowanych przy analizie danych z map jest o 40% niższa niż przy analizie tych samych danych z wykresów, a same dane znacznie szybciej sczytywane są z map niż z wykresów.

W Polsce geomarketing jest dosyć nowym narzędziem w marketingu. Cały czas obserwowany jest jednak jego dynamiczny rozwój. Dodatkowym katalizatorem może być fakt, że coraz więcej analiz będzie dostępnych także dla urządzeń mobilnych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów