0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Informacja zastępcza, czyli jak cofnąć skutki unikania opodatkowania!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W dniu 24 lutego 2020 roku został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru informacji zastępczej tzw. IZ-1. Dzięki niemu podatnicy mogą dobrowolnie wycofać się ze stosowanych schematów podatkowych, a tym samym cofnąć skutki unikania opodatkowania. Wobec tego informacja zastępcza nie może być traktowana jako nowy obowiązek sprawozdawczy nałożony na przedsiębiorców tylko jako przywilej, z którego mogą skorzystać! 

Informacja zastępcza - kogo dotyczy?

Formularz informacji zastępczej należy składać w celu cofnięcia skutków unikania opodatkowania. Informacja zastępcza będzie składana niezależnie od złożenia korekty deklaracji podatkowej. Nie oznacza to, że każdy podatnik będzie składał zarówno korektę deklaracji i formularz IZ-1. 

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia czytamy, że informacja zastępcza będzie składana wyłącznie w sytuacji gdy “czynność unikania opodatkowania wywołała taki stan rzeczy, w którym złożenie deklaracji lub korekty deklaracji byłoby niezgodne z odrębnymi przepisami, w szczególności w razie zmiany formy prawnej mającej wpływ na sposób opodatkowania”.

Złożenie informacji zastępczej będzie wywoływać skutki prawne, które odpowiadają złożeniu deklaracji.

Jakie dane zawiera informacja zastępcza?

W informacji zastępczej znajdują się dane syntetyczne, które są niezbędne do prawidłowego zaewidencjonowania wpłat dokonywanych przez podmioty, które zastosowały się do decyzji określającej warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania. Decyzję wydaje szef KAS na wniosek podatnika. 

Po otrzymaniu decyzji określającej warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania podatnik ma 14 dni na złożenie informacji zastępczej.

Wzór formularza IZ-1 zawierać będzie m.in. ogólnie opisane pola, w których podatnik wskazywać będzie syntetyczny opis czynności, w stosunku do której wydano decyzję określającą warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania, oraz kwoty istotne z punktu widzenia składania informacji zastępczej. Dodatkowo, w związku z tym, że złożenie informacji zastępczej powoduje skutki prawne odpowiadające złożeniu deklaracji, informacja zastępcza zawierać będzie również kwotę podatku do uregulowania której zobowiązany jest przedsiębiorca.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów