0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zastrzeżenia po kontroli podatkowej – masz tylko dwa tygodnie!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Po zakończeniu kontroli podatkowej urzędnik podsumowuje ją w protokole. Wyszczególnia w nim ustalenia, informacje o przebiegu oraz wnioski. Przedsiębiorca ma jedynie 2 tygodnie na złożenie zastrzeżenia po kontroli podatkowej. Przeczytaj, co musi się znaleźć w tym dokumencie oraz, czy warto go składać.

Co znajdziesz w protokole?

W sporządzonym przez urzędnika po kontroli protokole znajdują się takie informacja jak:

  1. Charakterystyka przedsiębiorstwa, w którym została przeprowadzona kontrola.
  2. Co było przedmiotem kontroli – opis wszystkich zagadnień i działów.
  3. Dane osoby, która przeprowadziła kontrolę.
  4. Dokładna data i miejsce kontroli.
  5. Działania, jakie zostały przeprowadzone podczas kontroli – spis tych czynności.
  6. Podsumowanie zawierające wnioski i ustalenia i ocenę prawną przedsiębiorstwa, które są wynikiem przeprowadzonej kontroli.
  7. Pouczenie, w którym znajduje się informacje, jakie prawa przysługują podatnikowi poddanemu kontroli, jeśli chodzi o możliwość złożenia wyjaśnienia lub zastrzeżenia po kontroli podatkowej. Zawarta jest tam także informacja o możliwości dokonania korekty deklaracji podatkowej.

Protokół sporządzany jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden zostaje u skontrolowanego podatnika, drugi zaś trafia do urzędu, który przeprowadził kontrolę. Na obu egzemplarzach muszą znaleźć się podpisy zarówno podatnika, jak i osoby, która przeprowadziła kontrolę.

Zastrzeżenia po kontroli podatkowej – terminy i zawartość?

Po przebytej kontroli podatnik może usunąć wyszczególnione w protokole nieprawidłowości, poprzez złożenie deklaracji podatkowej lub jej korekty. Jeżeli tego nie zrobi, zostanie przeciwko niemu wszczęte postępowanie podatkowe. Jednak, jeśli nie zgadza się z wnioskami i nieprawidłowościami wykazanymi podczas kontroli, ma prawo do złożenia zastrzeżenia po kontroli podatkowej tzw. zastrzeżenie do protokołu kontroli.

Zgodnie z artykułem 291 § 1 Ordynacji podatkowej zastrzeżenia po kontroli podatkowej przedsiębiorca może złożyć do 14 dni, licząc od daty otrzymania protokołu. Przekroczenie tego terminu uniemożliwia nieodwołalnie możliwość złożenia tego odwołania. Dokument ten należy złożyć w urzędzie, który przeprowadził kontrolę.

Wszystkie swoje zastrzeżenia podatnik musi poprzeć konkretnymi dokumentami, które wykazują nieprawidłowość. W zastrzeżeniu do protokołu kontroli podatnik umieszcza: dane osoby, która przeprowadzała kontrolę, swoje dane, numer identyfikacyjny dokumentu, co do którego ma zastrzeżenia i dokładny opis tych zastrzeżeń. Dokument na końcu podpisuje i składa w urzędzie, który przeprowadził kontrolę.

Urzędnicy mają 14 dni, licząc od dnia otrzymania zastrzeżenia po kontroli podatkowej na przeanalizowanie przedstawionych w nim zastrzeżeń. W tym czasie podatnik powinien otrzymać pismo, stanowiące odpowiedź na złożone odwołanie. Będzie w nim zawarta informacja o stanowisku jednostki, która przeprowadziła kontrolę oraz decyzja urzędu, poparta uzasadnieniem prawnym.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów