0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wzór Umowa najmu miejsca garażowego z omówieniem

Wielkość tekstu:

Umowa najmu miejsca garażowego zawierana między wynajmującym a najemcą uprawnia najemcę do parkowania swoim pojazdem na konkretnym miejscu postojowym w garażu. Pobierz darmowy wzór tej umowy i miej pewność, że wszystkie potrzebne i przydatne zapisy znajdą się w Twojej umowie najmu garażu.

Pobierz darmowy wzór umowy najmu garażu w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

Umowa najmu miejsca garażowego.pdf
Umowa najmu miejsca garażowego.docx

Umowa najmu miejsca garażowego - obowiązkowe elementy

Umowa o najem miejsca garażowego, tak jak każda umowa zawierana pisemnie, powinna zawierać co najmniej:

  • datę i miejsce zawarcia,

  • oznaczenie stron zawierających umowę - oznaczenie to powinno umożliwiać ich identyfikację. Jeżeli stroną umowy jest osoba fizyczna, w umowie powinny zostać ujęte jej imiona i nazwiska, adres zamieszkania, numer dowodu tożsamości, można również zamieścić numer PESEL, natomiast w przypadku przedsiębiorstw należy wpisać nazwę firmy, adres siedziby, numer identyfikacyjny NIP, REGON, ewentualnie numer wpisu KRS oraz osobę reprezentującą przedsiębiorstwo,

  • określenie miejsca garażowego, którego umowa najmu dotyczy - gdzie się znajduje, na jakiej ulicy, jaki posiada numer,

  • oznaczenie daty, od jakiej wynajem obowiązuje, czyli od kiedy najemca może korzystać z miejsca garażowego,

  • oznaczenie daty, na jaki umowa została zawarta,

  • wysokość miesięcznego czynszu, który będzie trafiał do wynajmującego wraz z określeniem, czy będzie on płatny gotówką, czy przelewem bankowym,

  • podpisy obu stron umowy.

Umowa najmu miejsca garażowego - co jeszcze warto w niej zawrzeć

Dodatkowo, przy zwieraniu umowy najmu miejsca garażowego, dobrze jest pamiętać o umieszczeniu takich zapisów w umowie jak:

  • określenie szczegółowych zasad obowiązujących w okresie najmu, np.: czy najemca może podnająć wynajęte miejsce,

  • określenie, czy wynajmujący wystawi najemcy fakturę,

  • informacja, że sprawy nieuregulowane w danej umowie regulują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów