0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zestawienie dowodów zwiększenia kosztów - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zestawienie dowodów zwiększenia kosztów - koszty nieopłacone w terminie 

Jeżeli przedsiębiorca ujął w podatkowej księdze przychodów i rozchodów koszty, których nie opłacił w obowiązującym ustawowo terminie, przepisy podatkowe nakazują dokonać pomniejszenia kosztów. Jeżeli jednak podatnik ureguluje zobowiązanie w kolejnym miesiącu, może on znowu ująć wyżej wspomniany koszt. Zapisu w księdze należy dokonać na podstawie dowodów zwiększenia kosztu.

Zestawienie dowodów zwiększenia kosztów - ułatwienie dla przedsiębiorców

Dość dużym ułatwieniem dla przedsiębiorcy jest możliwość zaksięgowania zwiększenia kosztów w danym miesiącu wynikających z korekty jednym zbiorczym wpisem. Podstawą dokonania zapisu jest wówczas zestawienie dowodów zwiększenia kosztów.

Wynika to wprost z Rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR:

§ 26a:

ust. 4. Zapisów w księdze dotyczących zwiększenia kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 24d ustawy o podatku dochodowym można dokonywać na koniec każdego miesiąca, w terminie określonym w § 30 ust. 1, na podstawie danych wynikających z miesięcznych zestawień dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 1b.

ust. 5. Zestawienie, o którym mowa w ust. 4, powinno zawierać: numer kolejny wpisu, numery i daty dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 1b, i wynikającą z tych dokumentów łączną wartość zwiększenia kosztów uzyskania przychodów.

Tym sposobem w kolumnie “Kwota zwiększenia kosztu” należy umieścić końcową wartość opłaconych zaległych zobowiązań i opisać je znakiem dodatnim. Na podstawie tej sumy przedsiębiorca dokonuje zapisów w KPiR.

Do pobrania:

Wzór zestawienia dowodów zwiększenia kosztów.pdf
Wzór zestawienia dowodów zwiększenia kosztów.doc
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów