0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak wyglądają zarobki księgowego i jakie powinny być jego kompetencje?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Z upływem lat przeobrażeniu uległ zawód księgowego. Dzisiaj osoba pracująca w tej branży powinna wykazywać się szeregiem niezbędnych kompetencji, które klasyfikują ją do zarabiania wysokiego wynagrodzenia. Jak zatem prezentują się zarobki księgowego i co leży w jego obowiązkach?

Wynagrodzenie w branży księgowości

Z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że księgowi w Polsce mogą zarabiać nawet 10 000 zł netto. Na podstawie raportu można stwierdzić, że średnia wynagrodzeń w tym zawodzie w 2016 roku wahała się w granicach 3900 zł. Różnice te podyktowane są przede wszystkim zakresem obowiązków oraz szerokim wachlarzem kompetencji.  

Ważne!
Osoby, które dopiero zaczynają karierę w zawodzie księgowego, mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości 2000 zł netto, przy czym jeszcze rok temu ich zarobki były niższe o 500 zł. Tendencja zarobków jest wzrostowa i w 2018 roku będzie sięgać nawet 2500 zł. Należy jednak uwzględnić, że dotyczy to osób, które dopiero stawiają pierwsze kroki jako księgowi, są w trakcie studiów lub dopiero po ich zakończeniu, a ich doświadczenie jest małe lub zerowe.

Zarobki księgowego

Jak się okazuje, to nie staż pracy świadczy o wysokości zarobków. Księgowi, którzy posiadają nawet kilkunastoletnie doświadczenie w branży, zajmując się wyłącznie danym jej filarem, posiadają zakres kompetencji związany wyłącznie z tą dziedziną. Osoby odpowiadające za konkretną specjalizację w spółce, księgowanie kosztów czy rozliczanie sprzedaży otrzymują wypłaty w granicach 3500 zł na rękę.

zarobki księgowego

Portret bilansisty - zakres obowiązków a wysokość pensji

Osoby samodzielne, które są w pełni odpowiedzialne za zamknięcie okresu rozliczeniowego, mogą liczyć na zarobki w wysokości nawet 6000 zł na rękę. Wynika to z większego zakresu obowiązków oraz wyższego stopnia odpowiedzialności. Poszerzając swoje kompetencje o wiedzę zgodną z literą prawa, umiejętność doradztwa podatkowego i efektywną kontrolę finansów, taki księgowy ma szansę otrzymywania wynagrodzenia powyżej 6000 zł. Kwota ta uzależniona jest zatem od obowiązków głównego księgowego, które oprócz typowych dla tej profesji, skupiają się również na podjęciu odpowiedzialności za dział księgowo-finansowy oraz umiejętność organizacji pracy podległemu zespołowi pracowników. Na wysokość pensji wpływ ma także rozumienie zasad działania firmy. Znajomość kierunku jej rozwoju w połączeniu ze stałą i efektywną współpracą z zarządem, której celem są usprawnienia przynoszące wymierne dla jednostki korzyści, mogą przyczynić się do zwiększenia zarobków.

Co wpływa na wysokość zarobków?

Na przestrzeni lat zauważalna jest znaczna zmiana w odniesieniu do pełnionych funkcji przez księgowego. Jego podstawowe obowiązki, takie jak typowa praca administracyjna, opracowywanie danych czy monitoring aktualnego stanu prawnego, zostały rozbudowane o nowe. Obecnie praca na tym stanowisku stanowi połączenie doradcy podatkowego, księgowego i dyrektora finansowego, a osoby posiadające te kompetencje są najbardziej pożądane przez pracodawców. Scalenie tych zawodów w jedno wynika przede wszystkim z potrzeby zapewnienia jak największego poczucia bezpieczeństwa “swojemu” płatnikowi, które w konsekwencji przekłada się na nieustanne doradzanie.  

Zakres kompetencji, który klasyfikuje zainteresowanego do objęcia stanowiska samodzielnego księgowego, czego efektem są wysokie zarobki, to znajomość:  

  • ustawy o rachunkowości,
  • ordynacji podatkowej,
  • KSR,
  • MSR,
  • MSSF,
  • oraz umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych i raportów o sytuacji finansowej jednostki.

Obowiązkiem współczesnych księgowych jest również szczegółowa znajomość prawa podatkowego, nie tylko w zakresie poprawnego sporządzania deklaracji podatkowych, lecz także efektywnego obniżenia płaconych podatków. Poza tym główny księgowy nadzoruje przygotowanie budżetu rocznego czy planów wieloletnich i odpowiada za płynność finansową jednostki. Po jego stronie leży również negocjowanie umów, np. z bankami lub firmami leasingowymi, których umiejętne prowadzenie podyktowane jest rozumieniem zasad handlowych i biznesowych.

Ewolucja zawodu a nowe technologie

W dobie internetu tradycyjna forma pełnionych obowiązków została wyparta przez nowoczesne mechanizmy technologiczne. Dzisiaj większość księgowych wykorzystuje w swojej codziennej pracy narzędzia typu ERP, które posiadają funkcję automatycznego księgowania sprzedaży, importu wyciągów bankowych czy możliwość sprawdzania podatkowego. W konsekwencji ręczne wprowadzanie danych zostało zastąpione pełną automatyzacją procesów księgowych, a zaoszczędzony czas wręcz wiąże się z możliwością poszerzania własnych kompetencji i prowadzenia działań doradczych.  

Z przywilejów, jakie wiążą się z postępem technologicznym, korzystają również placówki organów kontroli skarbowej. Aktualnie Ministerstwo Finansów jest na etapie tworzenia rozwiązania, które posłuży w celu automatycznego zaciągania do systemów księgowych wystawionych faktur. Kiedy zostanie już udostępnione, po stronie księgowych będzie leżał jedynie obowiązek prawidłowego zadekretowania dokumentów.

Obecnie największą popularnością cieszą się oprogramowania, które umożliwiają użytkownikom korzystanie z nich bez względu na miejsce i czas, w którym się znajdują. Serwisy tworzone są przede wszystkim w myśl wygody użytkowania oraz zgodności z aktualnymi przepisami prawnymi. Odpowiedni system do prowadzenia księgowości będzie korzyścią dla całej firmy, wybór tego właściwego zapewni bowiem komfort pracy nie tylko księgowemu, lecz także umożliwi wygodny i szybki dostęp do informacji podatkowych firmy.

Podsumowując, rozwój systemów do księgowości online jest intensywny, a sam sposób odzwierciedlenia w nich przepisów prawnych to skomplikowany proces, który dokładniej opiszemy w kolejnym artykule.


Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów