Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Etat czy własna działalność - co wybrać?

Każdy potrzebuje pieniędzy, a te nie biorą się znikąd. Trzeba wziąć się do pracy, tylko co wybrać - etat czy własna działalność? Znaleźć dobrą pracę jest trudno, z założeniem firmy nie ma większych problemów, ale już jej prowadzenie może okazać się ryzykowne - to zdecydowanie nie pomaga w wyborze. Jakie zatem kryteria mogą pomóc znaleźć optymalne rozwiązanie? Co wybrać? Etat czy własną działalność? Poniżej pomagamy rozwikłać wątpliwości.

Istotne są koszty

Stosunek pracy

Koszty mogą obniżać przychód, tym samym działają na obniżenie dochodu, a więc też na zmniejszenie należności podatkowej. W przypadku umowy o pracę koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 1 updof wynoszą 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł - dotyczy osób, które zatrudnione są przez jednego pracodawcę w miejscowości swojego zamieszkania.

Ze stosunkowo wysokich kosztów uzyskania przychodu mogą skorzystać jedynie twórcy (prawa autorskie) zatrudnieni jednak na umowy cywilnoprawne (zlecenie lub umowa o dzieło). Mają oni prawo do tzw. podwyższonych 50% kosztów, jednak w 2017 roku ograniczonych rocznym limitem 42 764 zł.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Przy prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej nie ma wyznaczonych limitów kosztów. Każdy niewykluczony przepisami ustawy rzeczywiście poniesiony wydatek związany z działalnością, prawidłowo udokumentowany (np. fakturą czy rachunkiem) może stanowić koszt. Zwykle występującymi w każdej działalności kosztami są wydatki na usługi telekomunikacyjne, eksploatację samochodu i innych urządzeń, a także amortyzacja, czyli koszt zużywanego stopniowo majątku firmowego (np. laptop, telefon). W działalności zwykle więc koszty są wyższe niż w przypadku etatu.

Składki ZUS

Przy kosztach należy również pamiętać o składkach na ubezpieczenia ZUS, które są obowiązkowe zarówno przy stosunku pracy, jak i w prowadzonej działalności.

W przypadku osób pracujących na etacie składki finansowane są w części przez samego pracownika (ubezpieczenie emerytalne, rentowe + w całości ubezpieczenie chorobowe i zdrowotne), a w części przez pracodawcę (ubezpieczenie emerytalne, rentowe + w całości wypadkowe, FP i FGŚP). Natomiast wysokość samych składek zależy od wysokości wynagrodzenia (przepisy przewidują limit graniczny).

Struktura składek na przykładzie

Wysokość wynagrodzenia brutto

ZUS finansowany przez pracownika

ZUS finansowany przez pracodawcę

2000 zł

429,52 zł

412,20 zł

3000 zł

644,28 zł

618,30 zł

5000 zł

1073,81 zł

1033,50 zł

W przypadku prowadzonej działalności wysokość minimalnych składek ZUS jest stała - nie zależy od wysokości osiąganych z działalności przychodów. Ukłonem w stronę prowadzących działalność jest możliwość w ciągu pierwszych dwóch lat opłacania składek ustalonych na preferencyjnych warunkach (nie dotyczy to jednak firm współpracujących z byłym pracodawcą). Natomiast po upływie 24 miesięcy przedsiębiorca przechodzi na pełny ZUS.

Porównanie wartości składek płaconych przez przedsiębiorcę

Ubezpieczenie

Preferencyjne

(pierwsze 2 lata działalności)

Pełne

(podstawowe)

społeczne (z dobrowolnym chorobowym)

190,62 zł

812,61 zł

zdrowotne

297,28 zł

297,28 zł

Fundusz Pracy

 

62,67 zł

SUMA

487,90 zł

1172,56 zł